Walka ze skutkami powodzi

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

Bilans ogromnych szkód wyrządzonych na terenach powiatu kłodzkiego przez powódź w 2006 oraz 2009 roku powoduje konieczność zwrócenia uwagi na problemy zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
Rada Powiatu Kłodzkiego wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o zwiększenie środków finansowych dla jednostek odpowiedzialnych za należyte utrzymanie stanu rzek i cieków wodnych na terenie powiatu kłodzkiego z przeznaczeniem na usunięcie wieloletnich zaniedbań oraz budowę infrastruktury przeciwpowodziowej zniszczonej podczas powodzi z lat: 1997, 1998, 2006 i 2009 oraz nowej zabezpieczającej przed kolejnymi podtopieniami i powodziami.
Dla powiatu kłodzkiego najistotniejsze są działania mające na celu przyspieszenie prac projektowych oraz osłonę miejscowości położonych w dolinach górskich rzek i potoków, w tym miasta Kłodzka.
Konieczny jest rozbudowany system infrastruktury powodziowej polegający głównie na retencjonowaniu przepływów w suchych zbiornikach przeciwpowodziowych dla małych zlewni oraz większych zbiornikach o stałym piętrzeniu posiadających pojemność przeciwpowodziową.

Wydania: