Co dalej z "Sudetami"

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

W związku z trudnościami komunikacyjnymi wynikającymi z odwołania pociągów dalekobieżnych do Kudowy-Zdroju, Starostwo Powiatowe w Kłodzku zorganizowało 21 kwietnia w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich w Polanicy-Zdroju spotkanie, którego celem było wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Przywrócenie połączenia kolejowego Ziemi Kłodzkiej z Warszawą na bazie pociągu „Sudety” wpłynie korzystnie zarówno dla odwiedzających jak i dla mieszkańców. Spotkanie prowadził członek Zarządu Powiatu Maciej Awiżeń, a wśród zaproszonych gości byli prezes ZUK-u Jerzy Szymańczyk, przedstawiciele PKP Intercity Bogdan Dzieciniak - z-ca dyrektora ds. Eksploatacji, Arkadiusz Rojewski - rzecznik prasowy Zakładu, Dariusz Dudkowiak - naczelnik Działu Handlowego, przedstawiciel PKP PLK Sekcja Kłodzka Zbigniew Dudek, prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole Zbigniew Piotrowicz, prezes PKS Kłodzko Marek Bawecki. Spotkanie miało na celu odpowiedź na pytanie czy jest możliwe przywrócenie kursowania pociągów dalekobieżnych kursujących na trasie Warszawa – Kudowa-Zdrój. Zarówno Prezes Zuk-u jak i Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole zgodnie stwierdzili, że brak połączenia Kudowy-Zdroju z dużymi ośrodkami aglomeracyjnymi drastycznie zmniejszy liczbę kuracjuszy i pensjonariuszy Zakładów Przyrodoleczniczych na terenie powiatu kłodzkiego. W odpowiedzi Bogdan Dzieciniak - z-ca dyrektora ds. eksploatacji PKP IC poruszył kwestię złej infrastruktury kolejowej, brak taboru do obsługi linii spalinowej (odcinek Kłodzko – Kudowa-Zdrój) oraz – jako najważniejsze – brak zlecenia od Ministra Infrastruktury. Jednakże mimo tak niesprzyjających warunków przedstawiciele PKP IC wyrazili chęć podjęcia wspólnych działań dla poprawy komunikacji kolejowej powiatu kłodzkiego ze środkową, centralną i południową częścią Polski. Zastanawiano się też nad rozwiązaniem operacyjnym – przywróceniem połączeń dalekobieżnych dojeżdżających przynajmniej do Kłodzka Miasta jako głównego węzła przesiadkowego dla podróżnych. Podsumowując spotkanie władze powiatu jak i pozostali uczestnicy spotkania zobligowali się do zbadania swoich możliwości w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Wydania: