Najaktywniejszy Samorząd Uczniowski

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

Rozstrzygnięto konkurs na Najaktywniejszy Samorząd Uczniowski w Powiecie Kłodzkim w roku 2009/2010. Konkurs objęty patronatem Jacka Protasiewicza – deputowanego Parlamentu Unii Europejskiej, Jakuba Szulca posła na Sejm RP, Dariusza Kłonowskiego – przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego, Krzysztofa Baldego starosty kłodzkiego oraz Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego miał na celu wspieranie aktywności młodych ludzi, a także stworzenia okazji do pokazania własnego dorobku - działań i inicjatyw promujących szkoły oraz pokazanie w jaki sposób można uatrakcyjnić pobyt w szkole.
Komisja konkursowa po dokonaniu dokładnej analizy wykonania zadań konkursowych przez Samorządy Ucznio-wskie przyznała następujące miejsca:
a) w kategorii szkół podstawowych
I m. – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju, II – Szkoła Podstawowa w Krosnowicach, III – Szkoła Podstawowa (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci) w Domaszkowie
b) w kategorii szkół gimnazjalnych
I m. – Gimnazjum (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci) w Domaszkowie, II – Zespół Szkół w Międzylesiu, III – Gimnazjum (w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi) w Bożkowie
c) w kategorii szkół pogimnazjalnych
I m. – Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku, II – Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku,
III – Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
Zwycięzcy, już w czerwcu wyjadą do Brukseli, gdzie będą mieli okazję spotkać się z posłami do Parlamentu Europejskiego.

Wydania: