System monitoringu

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

Katastrofalność powodzi, nawalny charakter opadów atmosferycznych połączonych z burzami, były jednymi z przesłanek, które doprowadziły do powstania na terenie powiatu kłodzkiego systemu monitoringu hydrometeorologicznego. Starania władz lokalnych o powstanie tego systemu datują się od roku 1997, a zostały zintensyfikowane po tragicznej powodzi z 1998 roku i przyniosły efekt z końcem 1999 roku, kiedy to rozpoczęto prace projektowe i budowlane.
Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego został uruchomiony w kwietniu 2002 roku i składa się z:
* 21 automatycznych punktów pomiaru stanów wód w rzekach,
* 18 automatycznych punktów pomiarów opadów atmosferycznych,
* stanowiska dyspozytorskiego
w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
* 14 stanowisk dyspozytorskich
w Gminnych Centrach Zarządzania Kryzysowego,
* dwóch stanowisk branżowych:
w KP PSP w Kłodzku oraz na Stacji Hydrometeorologicznej IMGW w Kłodzku.
Dane z LSOP przekazywane są co 15 minut dla służb kryzysowych, inspekcji i straży oraz do serwisu internetowego, czyli są aktualizowane w czasie bieżącym przez okrągłą dobę. Dostęp do odczytów stanów wód i wielkości opadów posiada praktycznie każda zainteresowana osoba, co było zresztą intencją twórców systemu - nie ograniczać w żaden sposób dostępu do informacji, które mogą wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez łatwy do nich dostęp.
Informacje on-line o dynamice zmian poziomu wód w rzekach płynących przez teren Powiatu Kłodzkiego można obserwować na bieżąco na stronie internetowej: www.lsop.powiat.klodzko.pl

Wydania: