Na kolorowo widziane...

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

Konkurs organizowany w związku z przypadającą w roku 2010 rocznicą 20 – lecia Samorządu Gminnego, objęty patronatem Stanisława Jurcewicza senatora RP, Jakuba Szulca - posła na Sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Moniki Wielichowskiej - posłanki na Sejm RP, Zbigniewa Piotrowicza – przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Dolnośląskiego oraz Krzysztofa Baldego - starosty kłodzkiego - został rozstrzygnięty.
Konkurs, którego podstawowym celem było wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania walorami turystycznymi i kulturowymi powiatu kłodzkiego, kształtowanie aktywności turystycznej, a także budowanie własnej tożsamości regionalnej wzbudził duże zainteresowanie. Przysłano na niego 140 prac, spośród których komisja konkursowa wybrała te – które ich zdaniem – najlepiej wyrażały „ducha” Ziemi Kłodzkiej. Pierwsze miejsca zdobyli:
w kategorii szkoły podstawowe:
Agnieszka Bieniasz ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
w kategorii szkoły gimnazjalne:
Paulina Hajduk z Samorządowego Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie w kat. szkoły ponadgimnazjalne:
Magdalena Burger z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju
Ponadto wyróżnienie otrzymali:
w kat. szkoły podstawowe:
1. Hubert Szczypek, Przemysław Poparda- Szkoła Podstawowa w Pławnicy, 2. Klaudia Hroboni- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Wambierzycach, 3. Lucyna i Agnieszka Kosińskie - Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Długopolu - Zdroju, 4. Michał Sabatura- Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie – Zdroju
w kat. szkoły gimnazjalne:
Mateusz Burys - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Polanicy- Zdroju, Adrianna Noga - Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie, Anna Filip - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jugowie, Marlena Kaszkur - Zespół Szkół Publicznych w Kudowie - Zdroju, Kornelia Krystians - Zespół Szkół Alternatywnych, Integrujące Gimnazjum w Kłodzku
w kat. szkoły ponadgimnazjalne:
Ewa Babiak - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowej Rudzie.
Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali nagrody rzeczowe, ponadto wszyscy wyróżnieni jeszcze w czerwcu pojadą na wycieczkę do Warszawy, która w swoim programie obejmuje m.in. wizytę w parlamencie RP.

Wydania: