Samorządowa karuzela cz. II

Autor: 
Danuta Chmielarz

Rok 1991 w historii szczytniańskiej samorządności był bardzo urozmaicony. Zmiany na stanowiskach urzędniczych, zmiany w organizacji życia lokalnej społeczności i funkcjonowania niektórych instytucji potwierdzały, że NOWE na dobre zagościło w Szczytnej, a jak to bywa z NOWYM - i nieco namieszało.
Od 1.03.1991 r. burmistrzem Szczytnej został Marek Szpak. Wybory odbyły się także na wsiach. Nowymi sołtysami zostali: K. Serafin - Niwa, A. Ostrycharczyk - Chocieszów, A. Solawa - Łężyce, Wł. Krakowski - Wolany, St. Boczulak - Słoszów, Zb. Herba - Złotno, W. Kubiak - Dolina. W tym samym czasie prośbę o odwołanie z funkcji sekretarza urzędu złożyła G. Świtoń-Pawlicka, jej obowiązki przejeła B. Szpanier - kier.Ref. Prawno-Adminiastracyjnego, a nowy Burmistrz powołał na swojego pełnomocnika
M. Szpaniera - do pomocy w sprawach administracyjnych. To nie koniec zmian. Na emeryturę przeszła p. Jadwiga Palko - główna księgowa UM i pierwsza w historii miasta skarbnik MiG Szczytna; zastąpiła ją Jadwiga Szeremeta.
Nastąpiły także zmiany w Statucie Gminy, w ich wyniku PGKiM przekształcono w Zakład Budżetowy. Zreorganizował się urząd. RM podjęła uchwałę o rozwiązaniu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, o rozwiązaniu Referatu Spraw Obywatelskich i Referatu Techniczno-Inwestycyjnego. Na sesjach RM publiczności raczej nie było, ale także sami radni dość często w nich nie uczestniczyli.
A życie toczyło się mimo wszystko. Klub Fajki obchodził 5. lecie swojego istnienia - odbyły się nawet I Mistrzostwa Szczytnej w Wolnym Paleniu Fajki. Wydarzeniem był też przejazd przez Szczytną i gminę kolarzy 44 Wyścigu Pokoju. 10.V. - IV etap Hradec- Kudowa Zdr.- Duszniki Zdr. - Zieleniec - Bobrowniki /premia górska/ - ul. Sienkiewicza - Polanica Zdr. /140 km/), 11.V. - V etap -jazda indywidualna na czas Polanica Zdr. - Zieleniec /22 km/, 11.V. - VI etap Polanica Zdr. - Kłodzko - Złoty Stok - Lądek Zdr. - Bystrzyca Kł. - Polanica Zdr. /91 km/, 12.V. VII etap Polanica Zdrój - Wolany — „Czarny Asfalt” - Batorów /premia górska/ - Szczytna - Złotno - Łężyce (...) Kłodzko - 150 km. Nagrody za trzecie m. na górskich premiach ufundowali kolarzom: R. Hartman, R. Ścibura, S. Tomala, Z. Futoma, Warsztaty Szkolne ZSZ, GS SCh. Szczytna, Red. „Co... Gdzie... Kiedy...”.
A tymczasem w Szczytnej przywrócono funkcję wiceburmistrza, został nim Edward Gunia. Urzędowe pisma zaczęto wysyłać na papierze firmowym UM - zaprojektował go J. Gwóź; ukazał się pierwszy "Informator Turystyczny SZCZYTNA”; Bibliotekę Miejską przeniesiono do lokalu przy ul. Wolności (wrzesień); nowy rok szkolny powitało 788 uczniów w SP 1, 186 w SP 2 i 230 w ZSZ (wśród 10 klas była 1 Liceum Zawodowego).
W listopadzie lokalne władze próbowały odwołać ze stanowiska komendanta Komisariatu w Szczytnej Tadeusza Soleckiego. Argumenty „za” były bliżej niesprecyzowane. W opinii Komendanta Rejonowego Komisariat
w Szczytnej był najlepiej pracującą jednostką, w województwie zajął II miejsce. Tadeusz Solecki pozostał na stanowisku. Natomiast na XXV sesji RM podjęto decyzję o wznowieniu nadawania zasłużonym dla miasta osobom tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szczytna”. Tytuł ten otrzymał Ryszard Maciejny, który w SP 1 prowadził Szkółkę Narciarską, znany i ceniony działacz sportowy.
W 1991 roku urodziły się 104 osoby, zmarły 92. (c.d.n.)

Wydania: