Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSA w Bożkowie

Autor: 
Natalia Przygrodzka
bożków.jpg

Koniec wakacji, pierwszy dzień szkoły w Bożkowie rozpoczął się bardzo hucznie. Do grona uczniów dołączyły dwie nowe klasy technikum agrobiznesu. Jedna, żywienia a druga klasa wielozawodowa oraz technikum policealne. Dwie pierwsze z wyżej wymienionych klas są to klasy mundurowe, które zaprezentowały się już na gali rozpoczęcia roku
w szyku oraz w mundurach galowych. Warto również wspomnieć, że wraz z nowym rokiem dołączyło do grona pedagogicznego wielu nowych nauczycieli. Wszystkich obecnych gości przywitała młodzież reprezentująca samorząd szkolny oraz dyrekcja. Gala rozpoczęła się odczytaniem listu pani Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele jednostek mundurowych, z którymi szkoła w tym roku rozpoczęła współpracę.
Pan dyrektor Józef Kochniarczyk rozpoczynając swoje przemówienie poprosił o minutę ciszy honorując w ten sposób pamięć wszystkich poległych walczących o wolność naszą i waszą w wojnie z najeźdźcami we wrześniu 1939. Następnie zwrócił się do młodzieży z apelem o rozsądne korzystanie z wywalczonej dla nas wolności oraz praw. Życzył wszystkim uczniom powodzenia i wytrwałości w dążeniu do upragnionych celów. Ważna informacją, która poruszył, było uprzedzenie o nadal trwających pracach remontowych i przede wszystkim o zachowaniu szczególnej ostrożności w tych miejscach.
Momentem kończącym apel było wyprowadzenie pocztu sztandarowego a pani wicedyrektor Grażyna Wacławik miała zaszczyt przedstawić zarówno uczniom jak i obecnym na spotkaniu rodzicom, nowych nauczycieli i wychowawców oraz poinformowała o miejscach spotkań klasowych.

Wydania: