Oświadczenie starosty kłodzkiego w sprawie sytuacji służby zdrowia

Autor: 
inf. Starostwo

Oświadczenie starosty kłodzkiego w sprawie sytuacji służby zdrowia w powiecie kłodzkim
Po raz kolejny obserwujemy, podczas kampanii wyborczej, aktywność polityków i działaczy związkowych, szczególnie byłych polityków PIS-u obecnie działających w Ruchu XXI, która ma na celu wywołanie niepokojów.
Ewidentnym przykładem tego typu działań jest zamieszanie wokół SCM w Polanicy-Zdroju. Na poprzedniej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego 29 września 2010 roku przyjęte zostało stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego w tej kwestii. Dyrekcja SCM w chwili obecnej otrzymała już informację o dodatkowych środkach finansowych z DOW NFZ. W związku z tym próba zwołania przez opozycję sesji nadzwyczajnej jest kolejnym przykładem medialnego przedwyborczego spektaklu.
Wyrażam nadzieję, że mieszkańcy powiatu kłodzkiego odczytają prawdziwe intencje tych działań i pozorną troskę tych wszystkich, którzy w wyborczej grze wykorzystują ludzkie obawy i problemy.
Apelujemy też do polityków, aby zajęli się merytoryczną pracą, a nie żerowaniem na emocjach społecznych. Pracujemy dla dobra mieszkańców powiatu kłodzkiego i naszą rolą jest załatwianie spraw a nie wywoływanie konfliktów.
Kłodzko, 11 października 2010 r.

Wydania: