Zdrowie Publiczne w Kłodzku

Autor: 
Natalia Przygrodzka

22 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnycj NR 1 w Kłodzku odbyła się konferencja w ramach obchodzonych Dni Zdrowia Publicznego. Konferencja zatytułowana była “Zdrowie Publiczne potrzebą wspólnych działań” i odbywała się pod patronatem Jakuba Szulca sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Organizatorem Dni Zdrowia na terenie powiatu kłodzkiego jest Urząd Miasta w Kłodzku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku. Nie zabrakło oczywiście Jakuba Szulca, burmistrza miasta Kłodzko Bogusława Szpytmy, Kierownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, pani dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku mgr Jadwigi Radziejewskiej, licznych wykładowców z wrocławskich uczelni oraz przedstawicieli samorządów.
Oficjalną część spotkania rozpoczął krótkim przemówieniem Jakub Szulc, po czym rozpoczęła się prezentacja multimedialna z zakresu przedstawienia definicji zdrowia publicznego, prowadzona przez panią Józefiak, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku.

Wydania: