Nowe władze Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica-Zdrój

Autor: 
Katarzyna Redmerska

19 marca br. w nowej siedzibie SIP w Polanicy miało miejsce walne zebranie, na którym odbyły się wybory uzupełniające do składu Stowarzyszenia.
Nowym Prezesem SIP została Agata Winnicka. Nowa pani Prezes jest nauczycielką języka polskiego w polanickiej szkole Stowarzyszenia „Edukator”. Wybrano również nowego sekretarza. Zmiany nastąpiły także w Komisji Rewizyjnej, uzupełniono ją o nowego członka.
Stowarzyszenie Inicjatyw Polanica -Zdrój powstało listopadzie 2009 roku. Jego założycielem jest Adam Łącki, który był również pierwszym jego prezesem. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania, SIP na swoim koncie ma sporo osiągnięć. Zorganizowało między innymi takie imprezy jak: „I Polanicki Marszobieg”, Wieczór salsy”, czy „Jazz tradycyjny”. Największym sukcesem Stowarzyszenia był projekt: „Edukacja zdrowotna i aktywizacja seniorów w Polanicy Zdroju”. Projekt współfinansowany był z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Dzięki uzyskanym funduszom polaniccy emeryci i renciści mogli uczestniczyć w takich zajęciach jak: kursy komputerowe, lekcje tańca, czy zajęcia ruchowe.
Życzymy Stowarzyszeniu dalszych sukcesów.

Wydania: