Wystawa archiwalnych zdjęć Georga Marxa "Lądek jakiego nie znacie"

Autor: 
Anna Franczukowska
lądek-wystawa.jpg

W 1945 r. z Krakowa do Kłodzka przeprowadził się Jerzy Mańkowski, dwudziestokilkuletni lwowski inżynier i fotograf. Tutaj od znanego niemieckiego wydawcy Irenäusa Poppa kupił firmę wydającą pocztówki oraz liczące kilka tysięcy zdjęć archiwum znakomitego fotografa Georga Marxa. Po śmierci Jerzego Mańkowskiego jego syn Henryk sprzedał Muzeum Filumenistycznemu w Bystrzycy Kłodzkiej zbiór liczący 11 tys. negatywów i odbitek zdjęć Ziemi Kłodzkiej. Wystawa „Lądek jakiego nie znacie” w Galerii Muzealnej im. Michała Klahra Starszego powstała we współpracy z Muzeum Filumenistycznym, które na ten cel udostępniło zdjęcia G. Marxa.
Niemiecka Heimatphotographie za cel stawiała sobie podkreślenie wyjątkowego charakteru regionu, piękna jego krajobrazu i architektury. W ten nurt artystycznej fotografii krajobrazowej wpisuje się Georg Marx, uhonorowany przez Kłodzkie Towarzystwo Górskie (GGV - Glatzer Gebirgsverein) tytułem Heimatphotograph.
Georg Marx (1887-1971), autor wspaniałych ujęć Ziemi Kłodzkiej ilustrujących przedwojenne wydawnictwa dotyczące regionu, swoją karierę zaczynał od fotografii portretowej. Już w wieku 23 lat stał się samodzielnym fotografem i w 1910 przejął atelier swojego mistrza Edwina Voelkela (mieszczące się w Kłodzku przy dzisiejszej ul. Kościuszki), gdzie otworzył firmę „Photo-Marx”. Egzamin mistrzowski złożył w 1923 r. we wrocławskiej Izbie Rzemieślniczej, a w latach 1919-1945 jako starszy mistrz kierował cechem kłodzkich fotografów. Po pierwszej wojnie światowej Georg Marx zaczął zajmować się fotografią krajobrazową i produkcją widokówek, co szybko okazało się trafionym pomysłem. Jego pocztówki oddawały piękno kłodzkiego krajobrazu i opatrzone tekstem: „Odwiedź piękne Hrabstwo Kłodzkie, jego góry, uzdrowiska i letniska” przyczyniały się do rozwoju ruchu turystycznego. Podczas 35 lat swojego istnienia firma „Photo-Marx” każdego roku wypuszczała do obiegu 3000 wzorów widokówek w nakładzie pół miliona egzemplarzy. Fotografie Georga Marxa zdobią wydawnictwa i prasę regionalną tamtego okresu. Szczególnie znane są dwie pozycje albumowe – „Aus der schönen Grafschaft Glatz” (J. Wittig) oraz „Grafschaft Glatz” (A. Heinke).
Wystawa „Lądek-Zdrój jakiego nie znacie” w Galerii Muzealnej będzie czynna do 30 maja 2011 r. Zapraszamy od poniedziałku do piątku 9.00 – 17.00 i w sobotę 10.00 – 14.00.

Wydania: