Podziękowanie rolników za dary ziemi

Autor: 
inf. Gmina Nowa Ruda
gminaNR.jpg

Minął kolejny rok pracy na roli i zgodnie z tradycją nadszedł czas świętowania i dziękczynienia Bogu za dary ziemi i owoce pracy rąk ludzkich. Dożynki są największym świętem rolników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu. W tym roku gminne uroczystości dożynkowe odbyły się w Jugowie i rozpoczęły Mszą Św. Dziękczynną odprawioną w miejscowym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny przez ks. Krzysztofa Kaczmarka, Jana Patykowskiego, Jana Ordowskiego i Jarosława Genibora.
Kapłani uroczyście wprowadzili barwny orszak do kościoła, a ustawieniu wieńców przed ołtarzem towarzyszyła pieśń „Plon niesiemy plon….”. Podczas trwania Mszy Św. rolnicy, mieszkańcy gminy, władze gminne i przybyli goście dziękowali za zebrane plony prosząc jednocześnie o dobry przyszły rok.
Wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski, skarbnik Gminy Nowa Ruda Lidia Walterowska, sołtys wsi Jugów Danuta Hryckiewicz, starostowie Dożynek Aniela Pulit i Tadeusz Wełyczko oraz delegacje przybyłe na uroczystość złożyli na ołtarzu dary z tegorocznych plonów bochny chleba, ziarna zbóż, warzywa i owoce. Podniosłą uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę…”.
Po błogosławieństwie udzielonym przez ks. proboszcza Krzysztofa Kaczmarka barwny korowód – jedni pieszo, inni na przystrojonych wozach, z pieśnią na ustach – przeszedł na teren Nadleśnictwa, aby tam wziąć udział w dalszej części obchodów. Gospodarz uroczystości Sławomir Karwowski powitał przybyłe na uroczystość władze państwowez wiceministrem zdrowia Jakubem Szulcem na czele, posłów i europosłów-Katarzynę Mrzygłodzką i Monikę Wielichowską, senatora Stanisława Jurcewicza, władze województwa dolnośląskiego pod przewodnictwem pełnomocnika Wojewody-Zbigniewa Szczygła, władze sejmiku dolnośląskiego w osobach Bogusława Wijatyka, Doroty Gromadzkiej, Grażyny Cal, władze Powiatu Kłodzkiego pod przewodnictwem starosty Macieja Awiżenia, przedstawicieli sejmiku śląskiego pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego, delegacje gmin partnerskich Somonino i Giżycko, delegacje gmin zaprzyjaźnionych Nowa Ruda, Kłodzko, Miasto Kłodzko i Bardo, leśników pod przew. nadleśniczego Jana Lenarta, radnych powiatu kłodzkiego, radnych Miasta Nowa Ruda, radnych Gminy Nowa Ruda, sołtysów Gminy Nowa Ruda, służby medyczne, służby mundurowe policji, straży pożarnej, zespół Mali Hopowianie z Somonina oraz zespół Olszany z Dzierżoniowa. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Starostowie Dożynek przekazali Wójtowi chleb dożynkowy, jako symbol błogosławieństwa Bożego, którym należy podzielić się ze wszystkimi zebranymi. Zgodnie z naszą tradycją, Wójt przekazał rolnikom - przedstawicielom wszystkich wsi gminnych woreczki z poświęconym ziarnem pod nowy zasiew, a następnie zaproszeni goście złożyli rolnikom serdeczne życzenia, po czym nastąpiło uroczyste ośpiewanie wieńców przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowa Ruda. Po części oficjalnej, zebrani przystąpili do wspólnego biesiadowania. Występy rozpoczęli goście z Kaszub – zespół „Mali Hopowianie” z gminy Somonino oraz Olszanie z Dzierżoniowa. Młodzi artyści zaprezentowali swoje regionalne utwory, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Również bardzo ciepło został przyjęty przez publiczność występ Orkiestry Policyjnej, która działa przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Niemałą niespodziankę dla świętujących przygotowali organizatorzy corocznej „Karczmy Piwnej”. Zaprezentowali dobrze wszystkim znane przyśpiewki, które porwały do wspólnego śpiewania zebraną publiczność.
Nie było tego wieczoru w Jugowie osoby, która nie nuciłaby ich razem z wykonawcami. Melodie „znane od zawsze” wprowadziły wszystkich w iście biesiadny nastrój. Niedzielne obchody dożynkowe zakończył występ zespołu ABC z Bożkowa. Pogoda nie spłatała figla i można było cieszyć się dużą ilością wrześniowego słońca, co
w konsekwencji przyczyniło się do tego, że tegoroczne uroczystości można zaliczyć do bardzo udanych.

Wydania: