Kłodzkie skarby na wystawie "Skarby Dolnego Śląska" we Wrocławiu

Autor: 
RK

Ciekawą wystawę przygotowuje na zakończenie 2011 roku Muzeum Archeologiczne O/ Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Będzie ona nosiła tytuł Skarby Dolnego Śląska. Naturalnie nie mogło na niej zabraknąć “skarbów” zgromadzonych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Kłodzkie muzeum zaprezentuje fragment zbioru ceramiki i przedmiotów kultury greckiej i rzymskiej, w tym figurki z terakoty, maskę, lampkę oliwną, datowane na VII - I w. p.n.e., monety z brązu - rzymskie i bizantyjskie z I - IX w. n.e. pozyskane w 1986 roku ze znaleziska w Dębowinie k/Barda.
Osobny zespół będą stanowiły monety wczesnośredniowieczne pozyskane w 1981 roku podczas rozbórki domu przy ul.Łukasińskiego 18, ukryte pod parapetem okiennym. Monety wybite zostały w mennicach śląskich w XI-XIII w. Najstarszą monetą w tym zespole jest denar z 2 poł. XI w. wybity przez Bolesława Śmiałego we Wrocławiu, w jednej z najstarszych mennic polskich. Reszta monet zespołu, to denary jednostronne, nazwane później brakteatami z powodu swej cienkości i łamliwości.
Wystawę będzie można oglądać od końca września do połowy grudnia br. w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu przy ul. Cieszyńskiego 9.

Wydania: