Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu Komendantowi SO SG

Autor: 
Renata Sulima

29.12.br. o godzinie 10.00, podczas uroczystej zbiórki funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Sudeckiego Oddziału SG, rozpoczęła się uroczystość przekazania obowiązków nowemu komendantowi Oddziału – majorowi SG Waldemarowi Hołodniukowi. Przekazanie obowiązków nastąpiło w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszka Elasa i zaproszonych gości. Rozkaz o powołaniu odczytał dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk SG Sławomir Kowalewski.
Dotychczasowy komendant płk SG Antoni Ożóg od marca 2006 był zastępcą komendanta SOSG, a od września 2011 pełnił obowiązki komendanta SOSG. Z dniem dzisiejszym pułkownik pożegnał się z mundurem i przeszedł na emeryturę.
Waldemar Hołodniuk jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Stosunków Międzynarodowych o specjalności Integracja Europejska na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Stosunków Międzykulturowych na Wydziale Neofilologii Orientalnej. Ponadto ukończył podyplomowe Studium Polityki Zagranicznej w ramach Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie. W szeregach Straży Granicznej od 1997 r., początkowo w Granicznej Placówce Kontrolnej Okęcie, następnie w Inspektoracie Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej. Od 2007 r. zajmował stanowisko zastępcy komendanta Lubuskiego, a następnie Nadodrzańskiego Oddziału SG. W latach 2006 – 2007 pełnił służbę na Ukrainie i w Mołdawii, jako delegowany ekspert krajowy do granicznej misji szkoleniowo – doradczej EUBAM. Waldemar Hołodniuk jest ewaluatorem dorobku prawnego Schengen. W 2011 r., z ramienia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przewodniczył misjom ewaluacyjnym SchEvalw Finlandii i Szwecji.
Z dniem 30.12.2011r., decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, został powołany na stanowisko Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.

Wydania: