Finał VII Powiatowego Konkursu Kultury Języka Polskiego rozstrzygnięty

Autor: 
mic
FOTO.jpg

Już po raz siódmy Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku zorganizował swój autorski Konkurs Kultury Języka Polskiego – w tym roku pod hasłem „Robią zbyt wiele złego/Słowa, co nic już nie znaczą” – cytatem z wiersza Jonasza Kofty.
Finał powiatowy przewidywał dwa etapy: pisemny i ustny. Podczas tego pierwszego młodzi mistrzowie języka musieli rozwiązać test - jak trudny - sprawdźcie Państwo sami, próbując odpowiedzieć na kilka przykładowych pytań testowych. Np.: jak brzmi Ms l.poj. od rzeczownika pascha, albo D l.mn. od nuda ? Albo jak poprawnie wymawiamy feng shui i google i co oznaczają wyrażenia ex aequo, in vitro i nihil novi ? Etap drugi – ustny - to dopiero twardy orzech do zgryzienia! Należało przedstawić najwyżej pięciominutową prezentację na temat: „Książka, do której chętnie wracam”. Jury oceniało oryginalność pomysłu w ujęciu tematu, bogactwo językowe oraz poprawność. Od razu wszystkim, przyszłym uczestnikom konkursu także, zdradzę wielką tajemnicę… Najbardziej podobają się te prezentacje, które są zabawne albo osobiste, albo operują aluzją literacką lub przypominają scenkę aktorską. Pamiętajcie! Zawsze czymś trzeba słuchacza zaskoczyć.
Do zmagań finałowych zgłosiło się 15 uczestników z różnych gimnazjów w powiecie: Lewina Kłodzkiego, Kudowy-Zdrój, Międzylesia, Szczytnej, Bystrzycy Kłodzkiej. Z kłodzkich gimnazjów do finału przystąpili uczniowie Gimnazjum Publicznego oraz Alternatywnego Gimnazjum. Laureatami zostały trzy osoby: I miejsce zajęła Kinga Łukawska z Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej (opiekun - Magdalena Dereń), II miejsce przypadło w udziale Oli Podhalicz z Alternatywnego Gimnazjum w Kłodzku (opiekun - Agata Baran), a III lokatę zdobyła Sylwia Ponulak z Zespołu Szkół w Międzylesiu (opiekun – Jolanta Skrzypczak). Nagrody wręczył laureatom wiceburmistrz Kłodzka, pan Witold Krzelowski, a o „słowach - wytrychach, karierowiczach i natrętach” opowiedziała uczniom pani Mariola Łuszczewska, dyrektor ZSA. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, dziękujemy także opiekunom za krzewienie kultury słowa wśród młodych, winszujemy również wszystkim pozostałym uczestnikom i ich nauczycielom, ponieważ dostać się do finału to już sukces – w końcu jest się najlepszym w swojej szkole!
Na uwagę zasługuje bardzo sympatyczna atmosfera konkursu i godna oprawa (obfity poczęstunek, wspaniałe nagrody i upominki dla wszystkich uczestników), a także sprawiedliwość i obiektywizm – jury za każdym razem jest dobierane losowo spośród nauczycieli – opiekunów uczestników.
Nie byłoby jednak mowy o jakiejkolwiek oprawie konkursu, a co dopiero
o tak bogatej, gdyby nie hojność wspaniałych darczyńców: Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Urzędu Miasta w Kłodzku, Zarządu Zespołu Szkół Alternatywnych oraz Gazety Prowincjonalnej „BRAMA”. Kłaniamy się nisko, składamy gorące podziękowania i oczywiście prosimy o więcej w przyszłym roku. Cieszymy się, że rozwija się nasza współpraca, a Dolnośląski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Kłodzkiego i Burmistrz Kłodzka od lat obejmują honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem, za co jesteśmy bardzo zobowiązani. Dziękujemy również za patronat medialny Gazety Prowincjonalnej „BRAMA”, która oczywiście umieści niniejszą relację na swoich łamach.

Wydania: