Mamy laureata!!!

Autor: 
inf.DB
laureat.jpg

Maciej Chorzępa, uczeń klasy 3a, Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie, zajął 2 miejsce w Powiatowym Konkursie Matematyczno- Przyrodniczym „Alfa i Omega”- dla uczniów gimnazjum- IV edycja. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie. W I etapie - szkolnym uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych. W II etapie uczniowie rozwiązywali test z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii, decydując się na zadania od 1 do 3 punktów. Następnie najlepsza piątka odpowiadała na pytania z zakresu nauk ścisłych, podczas dziesięciu rund. Pomocy w przygotowaniu do konkursu udzielili nauczyciele: matematyka - mgr Katarzyna Antosik, fizyka - mgr Bożena Sołek, muzyka, chemia - mgr Marcin Antosik, biologia - mgr Anna Kornikowska, geografia - mgr Zbigniew Babiak.
Do I miejsca zabrakło bardzo niewiele, bo tylko 1 punktu. Maćkowi gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.

Wydania: