Wizyta wojewody w powiecie kłodzkim

Autor: 
inf. Marta Zilbert
wojew2.jpg

Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa spotkał się 2 lipca br.
w kłodzkim starostwie ze starostą Maciejem Awiżeniem, przewodniczącym RPK Dariuszem Kłonowskim oraz całym Zarządem Powiatu. Późnej, wraz z pozostałymi zaproszonymi gośćmi, uczestniczyli w uroczystym i oficjalnym otwarciu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku, którego powstanie i działanie sfinansował Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku prowadzony jest przez Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, organizację pozarządową, której Zarząd Powiatu w drodze konkursu powierzył to zadanie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Dorota Grzybowska - zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej DUW, wojewoda Aleksander Skorupa i starosta Maciej Awiżeń. Dom został także poświęcony przez ks. dziekana Juliana Rafałko.
Otwarciu kłodzkiego PŚDS towarzyszyły występy artystyczne uczestników zajęć, koncert zespołu Podzamek Boys, bogaty poczęstunek, a na koniec każdy otrzymał tomik wierszy Artura Chabrowskiego.

Wydania: