Proporzec dla Straży

Autor: 
inf. Marta Zilbert
proporzec.jpg

Placówka Straży Granicznej w Kłodzku to obecnie jedyna formacja w regionie, która nie posiada swojego weksylium. Dlatego też senator Stanisław Jurcewicz i starosta kłodzki Maciej Awiżeń wystąpili z inicjatywą na rzecz ufundowania proporca dla kłodzkiej Placówki SG. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbyło się 17 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
W spotkaniu, oprócz inicjatorów, wzięli udział: poseł Monika Wielichowska, komendant Placówki SG kpt. Piotr Piekarski, wicestarosta Adam Łącki, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Baldy oraz przedstawiciele gmin powiatu kłodzkiego, starostwa ząbkowickiego oraz pozostałych formacji mundurowych z powiatu kłodzkiego.
Wszyscy obecni wyrazili chęć wsparcia tej inicjatywy i podjęto decyzje o kolejnych działaniach formalnych. Najpierw zostanie zawiązany społeczny komitet, który będzie mógł wystąpić do marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o wydanie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Ponieważ inicjatywa ma charakter ponad powiatowy  zgoda Urzędu Marszałkowskiego jest niezbędna.
Wykonaniem proporca zajmą się kłodzkie Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji. Na awersie znajdowało się będzie godło Rzeczpospolitej oraz nazwa jednostki, a na rewersie - herby powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, straży granicznej, miasta siedziby jednostki oraz rok - 2014.
Koszt całkowity może wynieść nawet do 10 tys. zł, dlatego organizatorzy liczą na przychylność nie tylko władz samorządowych, ale również firm, przedsiębiorców i darczyńców indywidualnych.
Po zniesieniu w 2013 roku Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, który od 1992 roku posiadał swój własny sztandar, w Kłodzku pozostała placówka SG podległa Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Placówki nie mogą posiadać sztandarów, zamiast nich przysługują im proporce. Placówka Straży Granicznej w Kłodzku powstała 1 lipca 2009 roku, obchodzi więc w tym roku 5-lecie swojego istnienia. Zasięgiem działania obejmuje powiaty: kłodzki, strzeliński, oławski, ząbkowicki i dzierżoniowski.

Wydania: