Wyróżnieni podczas I sesji RPK

Autor: 
inf. Marta Zilbert
pomoc.jpg

Niemal od początku kadencji władze Powiatu Kłodzkiego przed kolejnymi sesjami Rady Powiatu w obecności wszystkich radnych nagradzają za wyjątkowe osiągnięcia osoby i organizacje, których działalność przyczynia się do promocji i rozwoju regionu, a także do jak najsprawniejszej realizacji zadań, które leżą w gestii powiatu.
Przed rozpoczęciem pierwszej w 2014 roku sesji RPK, która odbyła się 12 lutego, wyróżniono instytucje, które realizują zadania zlecone przez Powiat w zakresie pomocy społecznej, czyli na przykład prowadzą specjalne ośrodki dla osób niepełnosprawnych lub zajmują się szeroko pojętą opieką społeczną i wspieraniem rodziny. Wyróżnienia dla wszystkich pracowników i współpracowników odebrali dyrektorzy placówek i prezesi stowarzyszeń: s. Eleonora Nawa (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej) za prowadzenie Domu Małego Dziecka w Kłodzku, s. Monika Pampuch (zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka) za prowadzenie DPS-u w Ludwikowicach Kłodzkich, s. Barbara Markowska (Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus) za prowadzenie DPS w Ścinawce Średniej 21, Teresa Ludwin i Teresa Budzioch (Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych) za prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku oraz Barbara Pełyńska (Towarzystwo Społeczne RAZEM) – za prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i organizację pieczy zastępczej na terenie powiatu. Podziękowania odebrali także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz komendanci komisariatów w Nowej Rudzie, Kudowie-Zdroju, Lądku-Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej za wspieranie realizacji postanowień sądu dotyczących umieszczeń w pieczy zastępczej.

Wydania: