Finał VIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego rozstrzygnięty

Autor: 
mic
szeremeta2.jpg

28 marca, już po raz ósmy w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku gimnazjaliści w terenu powiatu kłodzkiego przystąpili do zmagań o laury Powiatowego Konkursu Kultury Języka Polskiego – w tym roku pod hasłem „Tak rósł potoczny język Rzeczypospolitej” (Mieczysław Jastrun).
Finał powiatowy, jak co roku, przewidywał dwa etapy: pisemny i ustny. Podczas tego pierwszego młodzi mistrzowie języka musieli rozwiązać (trudny!) test z poprawności języka polskiego. Etap drugi – ustny - to dopiero twardy orzech do zgryzienia! Należało przedstawić najwyżej pięciominutową prezentację na temat: „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”. Jury złożone z polonistów (nauczycieli – opiekunów) oceniało oryginalność pomysłu w ujęciu tematu, bogactwo językowe oraz poprawność. Mimo, iż wszyscy finaliści przygotowali się solidnie do prezentacji, przez cały czas towarzyszyła im trema.
Do zmagań finałowych zgłosiło się 14 uczestników z różnych gimnazjów w powiecie: Kudowy-Zdrój, Międzylesia, Szczytnej, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudy i Wilkanowa. Z kłodzkich gimnazjów do finału przystąpili uczniowie Gimnazjum Publicznego oraz Alternatywnego Gimnazjum. Laureatami zostały cztery osoby: I miejsce zajęła Magdalena Jaśnikowska z gimnazjum w Wilkanowie (opiekun – Magdalena Petlak), II miejsce przypadło w udziale Karolinie Baran z Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej (opiekun – Magdalena Dereń), III lokatę zdobyła Klaudia Grzyb z Zespołu Szkół w Międzylesiu (opiekun – Jolanta Skrzypczak), IV miejsce natomiast zdobyła Karolina Szpak z Alternatywnego Gimnazjum w Kłodzku. Nagrody wręczyła dyrektor Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku, pani Mariola Łuszczewska.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, dziękujemy także opiekunom za krzewienie kultury słowa wśród młodych, winszujemy również wszystkim pozostałym uczestnikom i ich nauczycielom, ponieważ dostać się do finału to już sukces – w końcu jest się najlepszym w swojej szkole!
Na uwagę zasługuje bardzo sympatyczna atmosfera konkursu i godna oprawa (obfity poczęstunek, wspaniałe nagrody i upominki dla wszystkich uczestników), a także sprawiedliwość i obiektywizm – jury za każdym razem jest dobierane losowo spośród nauczycieli – opiekunów uczestników.
Nie byłoby jednak mowy o jakiejkolwiek oprawie konkursu, a co dopiero o tak bogatej, gdyby nie hojność darczyńców: Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Urzędu Miasta w Kłodzku, Zarządu Zespołu Szkół Alternatywnych, Gazety Prowincjonalnej „BRAMA”, firmy przewozowej TOMEX z Krosnowic, piekarni KAJZERKA z Kłodzka oraz hurtowni papierniczej DRACO z Kłodzka. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Cieszymy się, że rozwija się nasza współpraca, a Dolnośląski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Kłodzkiego i Burmistrz Kłodzka od lat obejmują honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem, za co jesteśmy bardzo zobowiązani. Dziękujemy również za patronat medialny Gazety Prowincjonalnej „BRAMA”.(

Wydania: