Wydarzyło się w Szczytnej - w kilku zdaniach

Autor: 
D. Chmielarz
krew.jpg
polonez.jpg
sołtysi.jpg
wycieczka do Kazimierza Dolnego.jpg

Krople na wagę życia.
W trzeciej dekadzie czerwca Stowarzyszenie HDK zorganizowało kolejny
w tym roku pobór krwi. Zgłosiło się 29 osób gotowych oddać swą krew potrzebującym. Do poboru zakwalifikowano 26 osób; każda z nich oddała 450 ml krwi.
- Idea oddawania krwi jest w Szczytnej dość popularna, a nasze Stowarzyszenie zrzesza kilkadziesiąt osób. Prowadzimy różnorodną działalność, ale zawsze skierowaną na pomoc osobom chorym czy niepełnosprawnym – skromnie oświadcza prezes Zarządu Stefan Remont.

Poloneza czas zacząć.
Naukę w Gimnazjum pora skończyć, więc czas zacząć poloneza. Absolwenci szkoły zatańczyli go na Placu za Bramą. I bisowali, bo polski taniec w ich wykonaniu wypadł rewelacyjnie.

Absolutorium i powierzenia.
Na czerwcowej sesji RM, po sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 radni udzielili Burmistrzowi Szczytnej absolutorium. Ten z kolei powierzył obowiązki dyrektora SP Renacie Dudek – na tym stanowisku od 2005 r., a obowiązki Przedszkola – Marioli Kuklo – stanowisko to piastuje od 1996 r. Dziękując za dotychczasową pracę na stanowisku dyrektora Gimnazjum Wioletcie Kościuk, jako osobę pełniącą obowiązki dyrektora tej szkoły do 30. 04.2016 r. wyznaczył Alicję Panterałkę.

Nowa kadencja sołtysów.
W czerwcu zakończyły się wybory sołtysów. Zmiana nastąpiła tylko w Chocieszowie, gdzie nowym sołtysem została Krystyna Motylska. Pozostali sołtysi rozpoczęli swoją kolejną kadencję.
W Dolinie - Maria Lendzion; w Łężycach - Helena Piankowska; w Słoszowie - Teresa Gąbka; w Wolanach - Stanisław Ogrodnik; w Niwie - Roman Sobczak; w Złotnie - Marian Onak.

Najlepsi w roku szkolnym 2014/2015.
W minionym roku szkolnym Gimnazjum ukończyło 40 uczniów. Najwyższą średnią wśród absolwentów wypracował i Nagrodę Burmistrza otrzymał uczeń 3a - Konrad Kudłacik ze śr. 5,23, najlepszym w klasach pierwszych i drugich okazał się Szymon Sitarz - śr.5,47. Nagrodę Dyrektora za najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego otrzymali: Konrad Kudłacik - 79,3% i Bartosz Kulawiak - 79,16%.
W SP im. Orła Białego najlepszym uczniem został Mikołaj Mielnik - śr.5,92 - nagroda Burmistrza; Nagrodę Dyrektora otrzymał Jeremi Łukanus - śr. 4,82 i 96,7 - ze sprawdzianu sześcioklasistów. Najwyższą średnią w klasach młodszych uzyskały: Joanna Hoffman - 4,82 i Magdalena Palij - 4,75. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie najlepsza szesnastka z obu szkół pojechała w dniach 1-5.06. na wycieczkę do Kazimierza Dolnego, ufundowaną przez burmistrza Marka Szpaniera.

Spotkanie Partnerskie.
Delegacja ze Szczytnej w składzie: Aneta Sitarz, Rafał Kryniecki i Jerzy Król wzięła udział w spotkaniu Miast Partnerskich - Międzychód 2015. Przedstawiciele czterech miast oraz Towarzystw Partnerskich wydali wspólne oświadczenie, dotyczące dalszych kontaktów.

Wydania: