Wakacyjne spotkanie z "Biblią"

Autor: 
D. Chmielarz
B1.jpg
B2.jpg

To była wprawdzie tylko namiastka spotkań, które odbyły się w Kłodzku, ale nie mniej ciekawa namiastka, na którą złożyła się prelekcja i pokaz multimedialny.
O historii „Księgi nad Księgami” opowiadał jej znawca, Dariusz Czyszczoń, pokazem zajął się Michał Czytrysz, natomiast fragmenty – po hebrajsku – czytał Dawid Hadar.
Potem zebrani w siedzibie Bractwa Rycerskiego MBKP w Szczytnej zgłębiali tajniki stylu, jego znaczenia i sensu fragmentów tekstu. W przerwie dyskusji wspomniany już D. Hadar na życzenie obecnych na spotkaniu pisał ich imiona w języku hebrajskim. Chętnych nie brakowało.Szkoda tylko, że ograniczenia czasowe nie pozwalały na rozwinięcie dyskusji na niektóre kwestie w „Biblii” zawarte. Ale na pewno każdy wyniósł z tego spotkania własne refleksje, choćby dotyczące faktu, że tak wielu deklaruje wiarę w Boga, jednak już znacznie mniej słucha Jego słów, a jeszcze mniej

Wydania: