Kolejna nagroda dla Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
Tomasz Nowicki
fot.jpg

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, Renata Surma odebrała w Warszawie nagrodę w konkursie „Gmina Ekoinnowacji 2015”. Komisja konkursowa, oceniająca innowacje wdrażane w gminach na przestrzeni ostatnich pięciu lat, doceniła działania przeprowadzone na terenach wiejskich w naszej gminie, które doprowadziły do montażu 310 kompletów lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru, wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED, jak również system inteligentnego zarządzania oświetleniem.
Otrzymana statuetka to kolejna już w ostatnim czasie nagroda dla Bystrzycy Kłodzkiej. Uhonorowanie naszej gminy w prestiżowym konkursie świadczy o docenieniu wkładu lokalnego samorządu w poprawę stanu środowiska w regionie.
Konkurs został zorganizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich. Wśród laureatów znalazło się 20 gmin z terenu całej Polski.

Wydania: