VII Giełda Filumenistyczna za nami

Autor: 
Tomasz Nowicki
giełda.jpg

W sobotę, 3 X 2015 w sali wystaw czasowych Muzeum Filumenistycznego odbyła się VII Ogólnopolska Giełda Filumenistyczna. Do Bystrzycy przyjechali pasjonaci etykiet zapałczanych z terenu całej Polski.
W trakcie spotkania filumeniści mieli okazję wymienić się walorami kolekcjonerskimi, a także uzupełnić stan swojej wiedzy w zakresie nowości wydawniczych, form działalności Związku Filumenistów Polskich, a także oferty Muzeum Filumenistycznego.
Dzięki hojności uczestników spotkania, kolekcja muzealna powiększyła się o etykiety z wielu egzotycznych krajów m.in. z Mozambiku, Wysp Kanaryjskich, czy Filipin. Do zbiorów muzealnych trafiła także ciekawa kolekcja etui na zapałki.
W porozumieniu z przedstawicielami Związku Filumenistów ustalono, iż od przyszłego roku spotkania będą odbywały się regularnie, w pierwszą sobotę października, co pozwoli wpisać giełdę do kalendarza imprez organizowanych przez filumenistów europejskich. Daje to nadzieję, że w przyszłości giełda uzyska status imprezy o charakterze międzynarodowym. W poprzednich jej edycjach
w bystrzyckim muzeum gościli pasjonaci z Czech, Niemiec, a nawet odległej Słowenii.

Wydania: