Najlepsze wiejskie inicjatywy 2016

Autor: 
inf. MZ

W 2016 roku już po raz 12 odbędzie się powiatowy konkurs pod nazwą „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” i w tym roku przeznaczono na ten cel 15 tys. złotych. Dofinansowaniu podlegać będą projekty powstające z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich realizowane przez sołectwa z 9 gmin powiatu kłodzkiego – wiejskich lub miejsko-wiejskich. Dofinansowanie pomysłowych, innowacyjnych projektów, w które zaangażowani są mieszkańcy może wynieść do 50% kosztów rzeczowych. Przy ocenie wniosków znaczenie będą miały także – efektywność projektu, jego wymierne rezultaty, pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację oraz wkład pracy własnej i współpraca. Wzorem lat ubiegłych o wsparcie mogą się również ubiegać projekty będące
w fazie realizacji, jednak rozpoczęte nie wcześniej niż 1 stycznia br.
Termin składania wniosków przez gminy upływa 12 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kłodzku), a specjalnie powołana komisja dokona wyboru najlepszych ofert do 27 maja br. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski, do pobrania ze strony bip. powiat.klodzko.pl, na poszczególne zadania składane są przez właściwe urzędy gmin.
Konkurs realizowany jest od 2005 roku i od początku cieszy się wśród społeczności lokalnych powiatu dużym zainteresowaniem. W 2015 roku dofinansowanie dostały m.in. projekty: z Raszkowa (gm. Radków) – „Moda na aktywność – utworzenie boiska do gry w piłkę siatkową” oraz z Ponikwy (gm. Bystrzyca Kł.) – „Pół godzinki dla słoninki”.
Wspieranie przez powiat tego typu inicjatyw stanowi siłę napędową rozwoju obszarów wiejskich; ma na celu aktywizację lokalnych środowisk, dając mieszkańcom możliwość samorealizacji, wpływu na poprawę warunków życia, jak również poczucie współtworzenia przestrzeni swojej wsi.

Wydania: