Rusza budowa obwodnicy Kłodzka

Autor: 
inf. Marta Zilbert
1obwodnica-str1.jpg
obwodnica2.jpg

W dniu 15 marca br. otrzymaliśmy informację, że właśnie został podpisany ostatni dokument, niezbędny, aby mogła ruszyć budowa obwodnicy Kłodzka! Ten dokument to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Od momentu podpisania ZRID dopełnienie wszelkich formalności zajmie wykonawcy jeszcze ok. 2 tygodni i już po świętach rozpoczną się prace. Jak zapewnia wykonawca będą one wykonywane w trybie  jak najmniej utrudniającym ruch w rejonie budowy. Obwodnica Kłodzka to największa w ostatnich latach inwestycja nie tylko w mieście, ale i w całym powiecie.
Batalia o obwodnicę Kłodzka trwała bez przerwy od 2005 roku. Spotkania i interpelacje naszych posłów Moniki Wielichowskiej i Jakuba Szulca, rozmowy i pisma starosty Macieja Awiżenia, burmistrza Michała Piszko, władz gmin z naszego powiatu z kolejnymi ministrami, wiceministrami, przewodniczącymi komisji parlamentarnych i wieloma innymi osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę oraz bezpieczeństwo we wrześniu 2013 roku przyniosły wreszcie długo wyczekiwaną informację – rząd wpisał obwodnicę Kłodzka w swoje plany finansowe.
Przez cały 2014 rok trwały procedury przetargowe, które sfinalizowane zostały w styczniu 2015 r. podpisaniem umowy na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem DK 46.
Przetarg zorganizowany przez opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wygrało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. w Zawierciu oraz Trakt Spółka Akcyjna z siedzibą w Górkach Szczukowskich. Wykonawca zgodnie z umową ma na wybudowanie obwodnicy Kłodzka 30 miesięcy (bez wliczania okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca). Pierwszych 12 miesięcy od momentu podpisania umowy poświęcone zostało na wykonanie prac projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz przygotowanie planu organizacji ruchu w okresie budowy i remontu na odcinku DK 33.
Od września 2015 r. inwestor i wykonawca czekali już tylko na podpis Wojewody Dolnośląskiego pod zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID). I stało się!
15 marca 2016 r. został złożony podpis pod ZRID-em, więc już tylko mniej więcej dwa tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia prac budowlanych.
Obwodnica połączy drogi krajowe nr 8 i nr 33 z drogą krajową nr 46 na kierunku północ-południe. Obwodnica i łącznik mają mieć w sumie długość około 9,2 km (w tym 6,6 km to długość obwodnicy zachodniej, a 2,6 – długość łącznika). Wykonawca zadeklarował 10 lat gwarancji na wykonane roboty.
Budowa obwodnicy Kłodzka pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Zadanie przewiduje budowę 9 obiektów inżynierskich, w tym: w ciągu obwodnicy Kłodzka: 4 wiadukty drogowe, 2 estakady – w tym 3 obiekty o charakterze przejścia zintegrowanego pełniącego funkcję przejść dla zwierząt, nad obwodnicą Kłodzka – 1 wiadukt drogowy, natomiast w ciągu łącznika DK-46 – 1 wiadukt drogowy, 1 most drogowy – w tym 2 obiekty o charakterze przejścia. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, między innymi: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe czy ogrodzenia ochronno-naprowadzające.
Koszt inwestycji wyniesie 197,1 miliona złotych.
Zakończenie budowy planowane jest na początek roku 2018. O utrudnieniach związanych z przejezdnością w miejscach budowy, jak również o postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wydania: