2016 rok w gminie Międzylesie

Autor: 
inf. GM
m66.jpg
m67.jpg
m55.jpg

Jak zwykle podsumowanie zdarzeń 2016 roku nastąpiło na Spotkaniu Noworocznym w Miejski-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu 30 stycznia 2017 roku.
I jak zwykle – nie było „drętwej” atmosfery akademii, choć wszystko odbywało się zgodnie z regułami takich spotkań. A więc były i występy artystyczne i oficjalne mowy – ale poprzez „wywoływanie do tablicy przez Burmistrza” szacownych gości, ich wypowiedzi były i serdeczne i krótkie. Takie „naprawdę od serca”, była lampka szampana, aby nam się wiodło dobrze w 2017 r. i podsumowanie działań mieszkańców Gminy w 2016 roku. Celowo piszę – MIESZKAŃCÓW – bowiem, mimo że działania te były organizowane, częściowo albo i całkowicie finansowane, przez władze samorządowe, to bez wspólnoty mieszkańców niewiele udałoby się sensownego i potrzebnego zrobić. I to jest chyba największy sukces samorządowców międzyleskich, że potrafią do działań na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny zmobilizować znakomitą większość ich mieszkańców.
A teraz fotoreportaż z wykonanych inwestycji w gminie Międzylesie, a na stronie obok (tej kolorowej) fotoreportaże z wydarzeń sportowych i kulturalnych, udostępnione z filmu zaprezentowanego właśnie podczas tego Spotkania Noworocznego.

Inwestycje 2016
• droga w Boboszowie
• chodnik ulica Kolejowa Międzylesie
• chodnik w Długopolu
• remont fragmentu drogi w Domaszkowie
• droga przy basenie
• droga w Kamieńczyku
• toalety przedszkole Domaszków
• trelinka koło Straży Pożarnej
w Międzylesiu, ulica Polna
• droga Nowa Wieś – Jaworek
• inwestycje z funduszu sołeckiego (budowa wiaty, małej świetlicy, wyposażenie świetlic, remont toalety, renowacja drzwi, budowa chodnika)
• mniejsze inwestycje wykonywane z pomocą pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, remont mostu drewnianego, oznakowania numeracji domów, przepusty itp.
duże inwestycje:
• remont mostu Roztoki
• droga w Szklarni
• zaplecze sportowe w Domaszkowie

Wydania: