Mija czwarty rok czteroletniej kadencji obecnej Rady Miasta i Burmistrza

Autor: 
Opr. Danuta Chmielarz
Sz1.jpg
Sz2jpg.jpg
Sz3.jpg
Sz4.jpg
Sz5.jpg

Dla Gminy Szczytna był to okres nowych wyzwań i kontynuacji zadań z lat minionych.
Zadań zrealizowanych w tym czasie w Gminie Szczytna było sporo. Do tych niezbędnych dla poprawy życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa należały:
• Wykonanie zejścia z ul. Robotniczej do ul. Stromej.
• Przebudowa dachu na budynku przy ul. Pocztowej 11.
• Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie pomiędzy ul.Szpitalną a Słoneczną.
• Wybudowanie wodociągu na odcinku od ul.Słonecznej do nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych.
• Wybudowanie nowego odcinka wodociągu w Złotnie.
• Wymiana wodociągu na ul. Robotniczej w rejonie zmodernizowanego skrzyżowania.
• Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Polnej.
• Przebudowa kanalizacji deszczowej z ul. Kościelnej w kierunku ul. Słonecznej.
• Wymiana sieci wodociągowej przy ulicy Wolności 61-63 i w Wolanach.
• Wykonanie przejścia dla pieszych z osiedla – ul. Dojazdowa na działki.
• Wykonanie pierwszego etapu modernizacji drogi Szczytna - Złotno - Łężyce - Karłów.
• Wyremontowanie około1,5 km drogi Szczytna - Batorów.
• Przebudowa pierwszego odcinka chodnika przy ul. Sienkiewicza.
• Modernizacja drogi Szczytna - Dolina.
• Przebudowa ul. Kościelnej od ul. Wolności z odbudową muru oporowego przy schodach do kościoła.
• Modernizacja nawierzchni dróg w Wolanach, Łużycach, Słoszowie, Niwie i w Dolinie – łącznie osiem.
• Zmodernizowanie nawierzchni górnego odcinka ul. Szkolnej.
• Remont drogi w Chocieszowie.
• Rewitalizacja terenu przy ul. Nad-rzecznej 1-8 i ul. Wolności 15-17 z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i nowej nawierzchni ulic
• Remont ul. Łąkowej.
Jednak do największych inwestycji ostatnich lat należy niewątpliwie przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z ul. Sienkiewicza, Wolności, Leśną i Handlową. Inwestycja ta całkowicie zmieniła wizerunek Szczytnej, dając jednocześnie nowe możliwości inwestycyjne prywatnym przedsiębiorcom, głównie jeśli chodzi o punkty usługowe, a mieszkańcom i turystom możliwość bezpiecznego przejścia z jednej na drugą stronę miasta.
No i wreszcie duma Szczytnej to:
• Rozbudowa Centrum Sportu, Aktywnego Wypoczynku i Rehabilitacji Ruchowej o nowe obiekty: Pumtrack, Inline Alpine, Poziomy tor wrotkarski, Miasteczko ruchu drogowego, Zewnętrzną siłownię, Zieloną salę z równoważniami dla dzieci. Korzystają z Centrum wszyscy mieszkańcy, przyjezdni; tu odbywają się większe imprezy cykliczne i okolicznościowe, trenuje młodzież szkolna, wypoczywają seniorzy.
• Wybudowanie nowego obiektu szkoły podstawowej, zagospodarowanie dziedzińca szkolnego. Oddanie do użytku nowej części centrum edukacyjnego w Szczytnej uświetniło pierwszy dzień roku 2018/ 2019.
Nowy budynek, wykonany w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa budynku szkolnego przy ul. Kościelnej 6” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura edukacyjna, działania: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”. Wartość całego zadania wynosi 5 292 719, 17 zł; wkład własny Gminy Szczytna wynosi 793.907,88 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 4 498 811, 29 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie nowych sal lekcyjnych na kwotę 621 000, 00 zł.
W trakcie uroczystości w przygotowanym wcześniej schowku umieszczono „kapsułę czasu”, a w niej m.in. przesłanie do przyszłych mieszkańców miasta; zawartość kapsuły zaprezentował burmistrz Marek Szpanier.
Wśród inwestycji rozpoczętych znajdują się:
• Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Kościelną z halą sportową.
• Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności przy ul.Wolności 80.
• Budowa garaży dla OSP Szczytna i OSP Chocieszów.
• Remont ul. Szklana Góra i drogi w Niwie.
Zaznaczyć trzeba, że także w kalendarzu imprez cyklicznych pojawiły się dwie nowe. Są to Zawody w Tradycyjnym Koszeniu Trawy i Bieg Liczyrzepy. Obie od początku zyskały wielu zwolenników.

Wydania: