Akcja zima. W trosce o bezdomnych i samotnych

Autor: 
W. Martuszewska

Akcja „ZIMA 2018/19” ma charakter pomocowy i skierowana jest między innymi na udzielaniu osobom bezdomnym niezbędnych informacji o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także świadczeniu wszelkiej pomocy w dotarciu tych osób do stosownych placówek.
Temperatura na zewnątrz zarówno w nocy jak i w dzień spada poniżej zera. Kiedy na zewnątrz panują ujemne temperatury wiele osób traci zdrowie lub nawet życie.
Problem dotyka przede wszystkim osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty zdrowia lub życia dotyczy nie tylko osób przebywających na dworze. Niebezpiecznie jest także przebywanie w opuszczonych i nieogrzewanych pomieszczeniach. Widząc osobę narażoną na takie wychłodzenie pomóżmy jej i nie bądźmy obojętni.
W ramach akcji prowadzona jest współpraca z placówkami pomocowymi. W związku z tym policjanci udzielają wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.
Na terenie Powiatu Kłodzkiego funkcjonuje:
• „Jadłodajnia”
Kłodzko, ul.Łukasińskiego 57,
• „Jadłodajnia”
Nowa Ruda,ul.Fredry 6,
• „Jadłodajnia” (Bar KAKTUS)
Bystrzyca Kłodzka, ul.Okrzei 2,
• Noclegownia dla Mężczyzn
Kłodzko ul.Łukasińskiego 57, tel. 74 8659325,
Policjanci Powiatu Kłodzkiego prowadzą działania prewencyjne, mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.
Funkcjonariusze podejmują działania mające na celu zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom przede wszystkim:
kontrolują dworce, przystanki, ciągi kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opuszczone budynki, ogródki działkowe, pod kątem przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponując im noclegi oraz posiłki w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach pomocowych. Policjanci apelują o informowanie o każdej osobie, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni dla tych osób, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać na telefon alarmowy –112.  

Wydania: