Kłodzko 25. Sierpnia 2020 r. - Oświadczenie Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w Kłodzku

Autor: 
Zarząd Powiatowy Platformy Obywatelskiej RP
logoPO1.jpg

Zarząd Powiatowy PO RP w Kłodzku stwierdza, że został popełniony błąd przy poparciu projektu ustawy PIS w sprawie podwyżek. Pomimo wzburzenia, które ten krok spowodował, Zarząd Powiatowy PO RP deklaruje co następuje:
Polityka to działanie wspólne na rzecz dobra mieszkańców – zarówno lokalnie jak i globalnie. Dlatego, jako członkowie PO RP w powiecie kłodzkim, jakiekolwiek będziemy podejmować decyzje, będziemy podejmować je wspólnie i demokratycznie – po konsultacji z kołami gminnymi. Oczywiście nie odmawiamy możliwości podejmowania indywidualnych decyzji co do przynależności do partii. Jednakże czas walki o demokrację w Polsce nie jest czasem sprzyjającym reytanowskim gestom lecz czasem wytężonej pracy drużynowej. Inaczej przegramy naszą przyszłość w regionie i w Polsce. Ze zrozumieniem przyjmujemy deklarację p. Michała Piszki – burmistrza Kłodzka o dalszej współpracy z opozycją demokratyczną w Polsce, już poza strukturami partii i nadal deklarujemy taką współpracę także z naszej strony. Oczekujemy także od władz ogólnopolskich partii dynamicznych działań i większej konsultacji z członkami partii decyzji, które mają wpływ na postrzeganie nas i wiarygodność, dzięki której możemy wygrać kolejne wybory.

Zarząd Powiatowy Platformy Obywatelskiej RP
Uchwała podjęta jednogłośnie na zebraniu Zarządu 25. sierpnia 2020 r .

Wydania: