Wręczenie promes Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Autor: 
Barbara Adamska
Wręczenie promes Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fot. Renata Herter.jpg

Gmina Nowa Ruda pozyskała kolejne środki na budowę i wyposażenie przedszkola w Bożkowie.
Po rozstrzygnięciu kolejnego naboru prowadzonego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Gminy Nowa Ruda trafi 1,2 mln zł, które zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Jest to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych.
W Urzędzie Gminy Nowa Ruda 1 kwietnia 2021 r., odbyło się wręczenie promes włodarzom gmin powiatu kłodzkiego.
Dotychczas gruntowny remont przeszły już przedszkola w Jugowie, Przygórzu i Woliborzu. Pozostałe budynki – w Ludwikowicach Kł. i Bożkowie są nadal w złym stanie. Dlatego podjęto decyzję o budowie przedszkola w Bożkowie, przy szkole podstawowej. W 2021 roku Gmina otrzymała już na ten cel 1 mln zł w ramach projektu „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych RPO WD 2014-2020. Daje to łącznie 2,2 mln dotacji.

Wydania: