Co w trawie piszczy

Autor: 
Katarzyna Redmerska

FESTIWAL
W Polanicy-Zdroju odbył się kolejny Międzynarodowy Festiwal Poezji im. Andrzeja Boratyńskiego. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie od spotkań poetów z młodzieżą w szkołach. Odbywające się co drugi rok Festiwale promują Polanicę-Zdrój, Ziemię Kłodzką, jak i Dolny Śląsk. Nic dodać, niż ująć.
JUBILEUSZ
Towarzystwo Miłośników Krosnowic obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia. Towarzystwo, którego prezesem jest Franciszek Piszczek, prężnie działa. Za swoje największe osiągnięcie uważa organizowanie Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimana. Gratulacje!
ODPADY
Do końca roku do gminnego systemu śmieciowego władze miejskie Kłodzka dopłacą około 1 mln zł. Pieniądze będą pochodziły z oszczędności, jakie były możliwe dzięki umowie zawartej z poprzednim operatorem przez trzy lata obsługującym miasto w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Bez komentarza.
PŁUCA
W centrum Kłodzka stanęła instalacja przypominająca ludzkie płuca, która ma na celu uświadomić społeczeństwu zagrożenie, jakie niosą ze sobą wszelkie wyziewy, w tym m.in. z kominów. Z inicjatywą projektu wyszedł Polski Alarm Smogowy, który z przedsięwzięciem kolejny raz dotarł na Dolny Śląsk. W poprzednich latach ekipa pracowała m.in. w: Lądku Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na kłodzkim rynku była okazja do porozmawiania z przedstawicielami władz samorządowych o działaniach podejmowanych na rzecz ograniczenia emisji spalin. No, no, no.
INICJATYWA
W związku z zagrożeniem covidowym, w gminie Bardo nasilone zostały działania informacyjno-edukacyjne. Władze samorządowe chcą w ten sposób uświadomić mieszkańców. Inicjatywa objęła nawiązanie przez gminę współpracy z lekarzem i zorganizowanie z nim spotkania w szkole. W przyszłym roku samorząd lokalny zamierza rozszerzyć tematykę tych spotkań o inne zagrożenia chorobami w ramach gminnego programu ochrony zdrowia. Bez komentarza.
REMONT
Obiekty użytkowane przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Edukator w Polanicy-Zdroju zostaną wyremontowane. Wśród prac modernizacyjnych znajdzie się m.in. termomodernizacja, co pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania placówki. Trwają rozmowy dotyczące możliwości wybudowania sali gimnastycznej. Na zaplanowane roboty w budynkach użyczonych szkole Stowarzyszenia gmina otrzymała dofinansowanie rzędu 2,2 mln zł. O lala.
WIZUALIZACJA
Udostępniona została wizualizacja przyszłej bazy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kłodzku. Obok kompleksu biurowego i garażowego znajdzie się także obiekt sportowy dla strażaków. Nie wiadomo kiedy ruszą prace inwestycyjne. Władze Kłodzka rozważają sposób wykorzystania w przyszłości dotychczasowej remizy. Jak powiedział burmistrz miasta Michał Piszko, niewykluczone, że wykorzysta się ją m.in. na potrzeby miejskiej OSP. Bez komentarza.
SIEĆ
Przy wsparciu Urzędu Miejskiego Polanicy-Zdroju, mieszkańcom zapewniono bezpłatny dostęp do systemu ratującego życie – Sieć Życia. Jest to innowacyjny i sprawdzony system ratujący życie. W każdym telefonie można ustawić przycisk przypisany do sieci stowarzyszenia i w sytuacji zagrażającej życiu przez przyciśnięcie przycisku następuje natychmiastowe wezwanie pomocy. Bez komentarza.
FONTANNA
Kolorowa fontanna w Polanicy- Zdroju w przyszłym roku przejdzie modernizację. Przez ostatnie lata obiekt się wyeksploatował. Remont wzbogaci fontannę o kilka rozwiązań, dzięki którym pojawią się nowe figury i kolorystyka. Na estetyce zyskać ma otoczenie, wzbogacone o małą architekturę. Prace remontowe mają zakończyć się do czerwca 2022 r. Ho, ho.
CHEMIKALIA
Niebezpieczne dla życia i zdrowia odpady chemiczne, które składowano przez lata na jednej z nieruchomości w Stroniu Śląskim, wywieziono i zostaną zutylizowane. Zadanie kosztowało 1 448 280 zł, przy czym samorząd skorzystał z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 158 624 zł oraz z pożyczki od tej instytucji 289 656 zł. Bez komentarza.
SZPITAL
Szpital powiatowy w Kłodzku potrzebuje nowego bloku operacyjnego. Jak mówi starosta kłodzki Maciej Awiżeń, władze szykują się z projektem albo budowy, albo renowacji obiektu operacyjnego. Wymaga on dostosowania do najnowszych wymogów. Wstępnie oszacowany koszt, to około 7-8 mln zł, dlatego trzeba poszukać pieniędzy poza powiatem. Włodarz ma pomysł na to, skąd takie fundusze wziąć. Wszystko ma zostać wskazane w przygotowywanym projekcie. O lala.
DRON
Nad Kłodzkiem być może niebawem będzie latał dron pomocny w wyeliminowaniu najdokuczliwszych trucicieli. Dron – laboratorium, obsługiwany będzie przez przeszkolonych w jego obsłudze pracowników straży miejskiej. Jak mówi burmistrz Michał Piszko, dzięki temu urządzeniu uniknie się pukania do drzwi i proszenia o zgodę na pobranie próbek spalanego paliwa. Od razu zostanie wykonany wydruk analityczny i wystawiony mandat np. w przypadku spalania śmieci lub pozostałości po chemikaliach. Wow.
DYREKTOR
Kłodzkim Ośrodkiem Kultury pokieruje nowy dyrektor Tomasz Lasek. Burmistrz miasta Michał Piszko przychylił się do wniosku komisji konkursowej, która wskazała tego kandydata jako osobę najlepiej przygotowaną do współzawodnictwa o wakujące stanowisko. Łącznie wystartowały cztery osoby. Bez komentarza.
ZJAZD
W Szalejowie Dolnym odbył się powiatowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uczestniczący w nim delegaci ze struktur gminnych podsumowali czteroletnią działalność i wytyczyli zadania na nową kadencję. Wyłoniony został też nowy prezes 20-osobowego Zarządu Powiatowego ludowców, którym został ponownie Zbigniew Tur, wójt gminy wiejskiej Kłodzko. Bez komentarza.
ĆWICZENIA
W obrębie przejścia granicznego w Tłumaczowie, policjanci z komendy wojewódzkiej z czeskiego Hradca Kralove i komendy powiatowej w Kłodzku uczestniczyli w ćwiczeniach. Działania prowadzono zgodnie ze scenariuszem, który zakładał skuteczny pościg za uzbrojonymi przestępcami. Sie porobiło.
PANELE
Samorząd miejski na budynkach szkół prowadzonych przez gminę Kudowa-Zdrój będzie instalował panele fotowoltaiczne. Uzyskano wsparcie finansowe w kwocie 7 mln zł. Bez komentarza.
KONKURS
W konkursie na miejską rewitalizację roku w Polanicy-Zdroju można wygrać 40 tys. zł. Konkurs adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych istniejących na terenie miasta i posiadających budynki istotne dla architektury uzdrowiska. Do ostatniego dnia tego roku w magistracie można składać zgłoszenia. Przedmiotem oceny komisji konkursowej staną się prace poczynione w ostatnim okresie, które wpłynęły na podniesienie estetyki danego obiektu, jego kompozycję w otoczeniu, podniesienie wartości historycznej, co ma związek z tym, że budynki zgłoszone do konkursu muszą znajdować się w gminnym rejestrze zabytków. Bez komentarza.
PATROL
Policjanci powiatu kłodzkiego wspólnie ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa Bardo Śląskie, organizują wspólne patrole. Prowadzone działania mają na celu m.in. zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom drzewa z lasu. Bez komentarza.
OŚWIETLENIE
W Kudowie-Zdroju kilka ulic ma nowe oświetlenia. Wartość zadania wyniosła 182 000 zł, z tego 123 658 zł stanowiła dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Bez komentarza.
REMONT
Nowa Ruda realizuje remont kilkunastu lokali komunalnych. Zakres przeprowadzonych prac to m.in. wymiana stolarki okiennej, ogrzewania, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, a także prace tynkarsko-murarskie. Łączny koszt remontu, to kwota 492.900,00 zł. Wszystkie lokale gotowe będą do końca bieżącego roku. Bez komentarza.

Wydania: