Dolnośląski Alarm Smogowy

Autor: 
inf. Kacper Rybitwa
2.jpg

 16 listopada przed ratuszem odbył się briefing prasowy dotyczący jakości powietrza. Dolnośląski Alarm Smogowy ustawił urządzenie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, które przypomina białe płuca z czasem ciemniejące od filtracji powietrza, w ramach kampanii „Wybierz czyste zasady”.
Burmistrz Michał Piszko powiedział:
„Wszyscy wspólnie, ponad podziałami musimy współpracować, aby zmierzyć się z problemem smogu w Polsce. Administracja państwowa, samorządy oraz fundacje i stowarzyszenia muszą podjąć się działania w trosce o zdrowie Polaków”.

Wydania: