Wyróżnienie dla Burmistrza Kłodzka

Autor: 
inf. Kacper Rybitwa
Wyróżnienie euroregionu.jpg

30 listopada pan Burmistrz został wyróżniony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
„Współpraca między samorządami, a także współpraca transgraniczna w naszym regionie jest bardzo ważna, przede wszystkim wobec obecnych wyzwań XXI wieku.
Cieszę się, że Kłodzko spełnia istotną rolę w całej organizacji, dzięki czemu nasze miasto współpracuje z wieloma partnerami i może stale się rozwijać”.
Wyróżnienie wręczył prezes Zarządu Stowarzyszenia pan Czesław Kręcichwost.

Wydania: