Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

UMOWA
Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie może poszczycić się ilością posiadanych umów patronackich ze strony zakładów, z którymi współpracuje. Od września ub.r. dołączyli dwaj kolejni partnerzy. Morat Svoboda i Framo Morat mają swoje zakłady w Nowej Rudzie i przystały na propozycję Noworudzkiej Szkoły Technicznej dotyczącej kształcenia zawodowego jej młodzieży w kierunkach związanych z prowadzoną działalnością. Jak podkreśla dyrektor NST Brygida Gąsior, praktykami w firmach zostanie objętych po dziesięcioro uczniów w każdej. Chodzi oto, aby nie było ich tam za dużo, bo to zapewni lepsze kształcenie zawodowe i nieprzeszkadzanie w toku produkcji. Nic dodać, nic ująć.
UNOWCZEŚNIENIE
Teatr Zdrojowy w Polanicy przeszedł kilka lat temu gruntowny remont. Jednakże eksploatacja budynku pokazuje, że nie udało się w jego trakcie zmodernizować wszystkiego. Jak mówi burmistrz miasta Mateusz Jellin, trzeba przymierzyć się do większego wydatku na ten obiekt. Magistrat będzie chciał zapewnić sobie dofinansowanie z programów pozagminnych. Bez komentarza.
BAZA
Baza noclegowa Strońskiego Parku Aktywności stała się „domem” dla grupy uchodźców wojennych z Ukrainy. Kilka rodzin zostało zakwaterowanych w pokojach przybasenowych, kolejne w hotelu. Łącznie z tych miejsc skorzystało 50 osób. Na terenie gminy Stronie Śląskie przebywa obecnie niemal 200 obywateli Ukrainy. Wielu z nich znalazło się w obiektach prywatnych oraz w pokojach spółki „Czarna Góra”. W tym ostatnim przypadku wiąże się to z tym, że ośrodek zatrudnia sporo pracowników z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny sprowadzili swoich najbliższych. Bez komentarza.
PARK
Kudowa-Zdrój przygotowuje się do letniego sezonu turystycznego. Angażowane są fundusze w porządkowanie tzw. małej architektury w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i gości, jak m.in. Park Zdrojowy. Władze zapowiadają sukcesywną wymianę roślinności. Zbyt mocne zadrzewienie terenu wpływa na monitoring, który został zakłócony. Gmina zdecydowała się na rozbudowę sieci światłowodowej, dzięki której usprawni się system monitoringu. Docelowo samorząd miejski zamierza ułatwić dostęp do Internetu na tym obszarze, biorąc pod uwagę oczekiwania turystów i kuracjuszy. O lala.
OLIMPIADA
W Dusznikach-Zdroju odbyła się XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Dolny Śląsk 2022. W sportowej imprezie wzięło udział ponad 70 zawodników w czterech kategoriach: juniorki młodsze, juniorki, juniorzy i juniorzy młodsi, którzy przyjechali z południowej Polski. Podczas zawodów miały miejsce biegi sprinterskie, biegi na dochodzenie, biegi indywidualne oraz  sztafetowe. Bez komentarza.
BASEN
Lądek-Zdrój myśli o zagospodarowaniu miejscowego basenu. Władzom miejskim chodzi o przykrycie zabudową tego, co znajduje się na tej nieruchomości oraz posadowienie niezbędnej infrastruktury. Jak mówi burmistrz miasta Roman Kaczmarczyk, przygotowana została niezbędna dokumentacja, w tym projektowa, dokonano także wymaganych uzgodnień, zarezerwowany został wkład własny. Niestety nie można dalej rozwinąć projektu, bo obecnie gmina nie ma dostępu do pieniędzy unijnych tak ważnych dla realizacji innych celów. Sie porobiło.
MUZEUM
W Kłodzku nie powstanie muzeum kolejnictwa. Pomysł Fundacji Kolejowe Przysposobienie Wojskowe z Warszawy, która jakoby miała w planach taką kulturalną placówkę, starały się lokalnym sposobem ziścić władze miejskie, ale nie dały rady w kontekście kosztów i procedur. Bez komentarza.
SCHRONIENIE
W ośrodku szkoleniowym Europejskiego Forum Młodzieży w Międzylesiu, znaleźli zakwaterowanie i schronienie uchodźcy wojenni z Ukrainy. Ponad 20-osobową grupą zajęła się prezeska stowarzyszenia Marzena Pitus wraz z pracownikami, przy współpracy z instytucjami samorządowymi. W gminie międzyleskiej znajduje się ponad 90 obywateli Ukrainy. Większość osób trafiła do mieszkańców, którzy wcześniej zadeklarowali takie wsparcie, a także do agroturystyk oraz ośrodka EFM-u. Burmistrz Tomasz Korczak zastanawia się, gdzie na terenie gminy bądź w jej sąsiedztwie dorośli uchodźcy będą mogli znaleźć zatrudnienie. Pod uwagę są brane placówki handlowe i usługowe, miejsca produkcyjne – również w sąsiednich Czechach, w pasie nadgranicznym. Bez komentarza.
BIURO
Starostwo Powiatowe w Kłodzku ma przygotowane pomieszczenia niezbędne dla działalności zamiejscowego oddziału Wydziału Paszportowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek w tej sprawie został skierowany do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda poinformował, że aktualnie decyzję w tak ważnej sprawie wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. No, no, no.
POJAZD
Policja w Nowej Rudzie wzbogaciła się o nowy oznakowany pojazd służbowy. Radiowóz zakupiony został dzięki zaangażowaniu i wsparciu samorządów Miasta i Gminy Nowa Ruda oraz Radkowa, które wspólnie w połowie finansowały przedsięwzięcie. Pozostała część pochodziła z budżetu policji. Wow.
ENERGIA
Samorząd lokalny w Bystrzycy Kłodzkiej szuka rozwiązań, dzięki którym można będzie obniżyć faktury za zużycie prądu w przypadku miejsc wspólnego użytkowania. Mają być sukcesywnie przeprowadzane kontrole funkcjonowania wyłączników oświetlenia korytarzowego w budynkach komunalnych, aby zapobiec całonocnemu oświetlaniu pustych korytarzy. Podobnie w przypadku oświetlenia ulicznego – w porze nocnej, a szczególnie w drugiej jej części, niektóre latarnie w miejscach mniej uczęszczanych będzie można wyłączyć. Ho, ho.
RENOWACJA
Znajdujący się w Złotym Stoku historyczny cmentarz, którego początków upatruje się w II połowie XVI stulecia – poczeka na renowację. Samorząd Złotego Stoku opracował dokumentację dotyczącą renowacji tego miejsca i umieszczenia go na miejskiej trasie turystycznej. Zadanie realizuje na miarę posiadanych funduszy. W ramach pierwszego etapu prac odrestaurowano mauzoleum rodziny Guttlerów i jego najbliższe otoczenie. Były przymiarki do kontynuowania prac, te jednak poczekają. Jak mówi burmistrz Grażyna Orczyk, z programu rozwoju obszarów wiejskich obejmującego lata 2014–2020, pozyskano pieniądze na renowację cmentarza, ale w następstwie ogłoszonego przetargu okazało się, że cena robót będzie dużo wyższa niż zakładano. Ponieważ równocześnie miasto zaplanowało wiele inwestycji wymagających udziału własnego, nie było gminy stać na wyłożenie swoich funduszy dla tego zadania. Dlatego też trzeba było na teraz od niego odstąpić. Bez komentarza.
REWITALIZACJA
Zakończył się czwarty etap rewitalizacji osiedla Morawka w Stroniu Śląskim. Uporządkowano i wzbogacono infrastrukturę komunalną sporej części miasta, wybudowano bądź zagospodarowano ulice, wykonano miejsca parkingowe bądź postojowe, stworzono kolejne tereny zielone. Fiu, fiu.
KOMENDANT
Burmistrz Kłodzka Michał Piszko powierzył pełnienie obowiązków komendanta straży miejskiej Michałowi Tułaczowi. Włodarz zdecydował się na takie rozwiązanie, bowiem w drodze konkursu nie udało się obsadzić tego stanowiska. Burmistrz chce dać czas komendantowi na ogarnięcie zadań stojących przed strażnikami. Po 6 -9 miesiącach powróci się do konkursu, bo tego wymagają procedury. Ho, hoho.
PUCHAR
Kilkaset zawodniczek i zawodników z całego kraju uczestniczyło w Pucharze Polski Seniorów i Juniorów w taekwon-do, jaki miał miejsce w hali sportowo-widowiskowej w Słupcu. Gospodarzem sportowej imprezy był Polski Związek Taekwon-do oraz Noworudzki Klub Taekwon-do ITF. Zawody przez wzgląd na pandemię, odbyły się bez udziału widowni. Bez komentarza.
KOMPUTERY
Ratusz w Lądku Zdroju jest w trakcie przyjmowania ofert od podmiotów zainteresowanych dostawą dla niej ultranowoczesnych komputerów all in one. Urządzenia te mają niezbędne oprzyrządowanie w monitorze, poza tym dysponują najnowszym oprogramowaniem i przy tym są superbezpieczne. Gmina otrzymała fundusze na cyberbezpieczeństwo, w związku z tym przeprowadzi niezbędne szkolenia pracowników ze swoich jednostek.
Równolegle zakupi nową macierz dyskową istotną np. do tworzenia kopii zapasowych pozwalających zachować niezbędne informacje. Dojdą też dwa nowoczesne serwery. Wow.
STRAŻ
Zmiany na stanowisku komendanta placówki Straży Granicznej w Kłodzku. Odszedł ppłk Piotr Piekarski, który objął stanowisko zastępcy komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Obowiązki komendanta kłodzkiej PSG przejął mjr Dariusz Matusiak, dotychczasowy zastępca komendanta tej placówki. Gratulacje!
KASA
Koleje Dolnośląskie uruchomiły kasę biletową w budynku dworcowym PKS w Kłodzku. Będzie w niej można zakupić bilety na pociągi obsługiwane przez Koleje Dolnośląskie oraz Polregio. Placówka jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. od 7 do 15 (w dwa pierwsze i dwa ostatnie dni robocze do godz. 17). Wow.
SZKOLENIE
W 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej trwa szkolenie elewów służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Kandydaci na żołnierzy zawodowych realizują intensywne szkolenie podstawowe, poznając najważniejsze zagadnienia w ramach m.in. taktyki, szkolenia strzeleckiego, obrony przed bronią masowego rażenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej i szkolenia medycznego. Bez komentarza.
ZEBRANIE
W Polanicy-Zdroju odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. Oprócz spraw bieżących poruszane były m.in. kwestie budowy cyklostrady, alokacji środków ramach nowej perspektywy finansowej oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Bez komentarza.

Wydania: