Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

PRACOWNIK
Kłodzko cierpi na deficyt stanowisk pracy, można wybierać do woli. Brakuje m.in.: brukarzy, cieśli, dekarzy, cukierników, piekarzy, nauczycieli, lekarzy, mechaników, blacharzy, kierowców ciężarowych, magazynierów, kelnerów, barmanów. O lala!
WYSTAWKI
W Polanicy-Zdroju dwa razy w roku organizowane są tzw. wystawki, podczas których można pozbyć się niechcianych rzeczy – zabierają je służby komunalne. Z obserwacji widać, że polaniczanie częściej wymieniają meble i sprzęt gospodarstwa domowego, zakupują ogumienie do pojazdów, a także inwestują w urządzenia ogrodowe. No, no, no.
DOTACJA
Termomodernizację budynku szkolnego we wsi Wojbórz, wyceniono na 3,3 mln zł. W wyniku ogłoszonego przetargu najniższa zaproponowana kwota dla tych robót, to 4,8 mln zł. Jak się okazuje, gmina Kłodzko nie ma aż tylu pieniędzy, by dołożyć brakującą kwotę – wystąpiła z wnioskiem do Wojewody dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania dla tego zadania. Bez wsparcia będzie trzeba ograniczyć zakres robót. Nic dodać, nic ująć.
ŚRODOWISKO
Samorząd Lądka Zdroju wraz z włodarzami gminy wiejskiej Kłodzko, współpracuje w sprawie możliwości podłączenia przyszłej kanalizacji Trzebieszowic do oczyszczalni ścieków w Ołdrzychowicach Kłodzkich. W opinii burmistrza miasta Romana Kaczmarczyka, największa wieś w gminie lądeckiej potrzebuje takiej sieci. Gmina Lądek Zdrój zabiega o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji.  Powstanie sieci kanalizacyjnej w Trzebieszowicach stanie się fundamentem dla budowy identycznych sieci w Konradowie i Radochowie. Bez komentarza.
PARK
Gmina Kłodzko chce poddać renowacji park „Retro” w Szalejowie Dolnym. Jest to obszar rekreacyjno-wypoczynkowy w centrum wsi, w sąsiedztwie stawu – może odegrać on większą rolę w całej kompozycji terenu przymierzonego do rewitalizacji. Niewykluczone, że gmina przy projekcie skorzysta z pomocy studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Obecnie studenci stworzyli koncepcję parku podworskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Szansa realizacji pojawi się, gdy gminie uda się zdobyć na ten cel fundusze. Wow.
TARGOWISKO
Przedstawiciele samorządu gminy podejmą rozmowy z zarządcą placu targowego w Kłodzku. Wygląd targowiska odstrasza, niewiele się w tym miejscu dzieje. Jak mówi burmistrz miasta Michał Piszko, należy zastanowić się nad tym, czy w ogóle jest możliwość pozyskania jakichś funduszy na przeprowadzenie modernizacji targowiska. Miejsce powinno zyskać na wyglądzie, może w jego sąsiedztwie uda się zorganizować parking. Fiu, fiu.
TRZEŹWOŚĆ
W Starym Wielisławiu odbył się Festyn Trzeźwości. Gośćmi wydarzenia byli: posłanka Monika Wielichowska, starosta kłodzki Maciej Awiżeń i wójt gminy wiejskiej Kłodzko Zbigniew Tur. Organizatorem festynu było Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość – Klub Abstynenta Feniks. Bez komentarza.
INWESTYCJE
Bystrzyca Kłodzka wyda kilkanaście milionów złotych w najbliższych miesiącach na ważne inwestycje drogowe na terenie tego miasta. Pozwolą one zlikwidować uciążliwości dające się dotychczas we znaki, stworzą także nowe perspektywy rozwojowe obszarów, na których powstaną. Ho, hoho.
KOMPLEKS
W Idzikowie otwarto plac zabaw, siłownię zewnętrzną i Park Żołnierzy Wyklętych. Kompleks będzie służyć mieszkańcom i przyjezdnym. Uroczyste otwarcie miało charakter pikniku – można było wypróbować nowe atrakcje, jak i wziąć udział w zawodach strzeleckich. Zaprezentowały się także grupy artystyczne. Bez komentarza.
ZMIANY
W gminnej oświacie Lądka Zdroju zmiany strukturalne – od nowego roku szkolnego mniej stanowisk administracyjnych, natomiast lepsze wykorzystanie kadry pedagogicznej w ramach utworzonego Zespołu Szkół Publicznych. Dyrektorką placówki została Lidia Achrem – dotychczasowa szefowa Liceum Ogólnokształcącego. Gratulacje!
FOLKLOR
Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Grupy taneczne wystąpiły przed publicznością w kilku miejscowościach Ziemi Kłodzkiej. Przedstawiły program obejmujący najbardziej charakterystyczne tańce ludowe dla swoich krajów. Finał miał miejsce na rynku w Nowej Rudzie, przed publicznością zaprezentowały się wszystkie zespoły biorące udział w tegorocznym wydarzeniu. Bez komentarza.
MIESZKANIA
Budynek byłego urzędu w Bystrzycy Kłodzkiej, od lat stoi niewykorzystany. Starostwo Powiatowe w Kłodzku złożyło wojewodzie dolnośląskiemu propozycję zaadaptowania budynku na mieszkania dla rodzin uchodźców ukraińskich. Jak mówi starosta kłodzki Maciej Awiżeń, można w budynku zorganizować mieszkania o standardzie studenckim, a więc z tak zwanymi częściami wspólnego użytkowania. Wiele z rodzin przebywających w powiecie deklaruje pozostanie, w ten sposób można by było wyjść im naprzeciw. Mieszkania mają być wynajmowane, co oznacza ponoszenie opłat czynszowych. Bez komentarza.
PRZEDSZKOLE
Została wyłoniona firma, która przystąpi do wzniesienia kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Polanicy-Zdroju. Obiekt powstanie w sąsiedztwie szkoły przy ul. Wojska Polskiego. Projekt został okrojony o niektóre elementy z otoczenia budowli. Uczyniono tak, aby ona sama powstała jak najszybciej; później zadba się o małą architekturę. Termin realizacji przesunięto do końca lipca 2023 roku, licząc, że jej wykonawcy będzie sprzyjać zima. Sie porobiło.
PARKING
W Lądku Zdroju niebawem rozstrzygnie się przetarg na wyłonienie wykonawcy parkingu w sąsiedztwie stoku narciarskiego. Parking na około 300 pojazdów, będzie miał stacje doładowania, zaplecze sanitarne. Równocześnie po jego oddaniu wprowadzone zostaną ograniczenia postojowe w strefie A. No, no, no.
WODOCIĄG
W Opolnicy w gminie Bardo, rozpoczęła działalność wiejska sieć wodociągowa. Wybudowano ją za 3 mln zł, przy dużym dofinansowaniu z Programu rozwoju obszarów wiejskich. Tym samym wieś stała się bardziej cywilizowanym miejscem, otwierając się również na rozwój turystyki. Nic dodać, nic ująć.
INWESTYCJE
W ub.r. Polanica-Zdrój, jako jedyny kurort w Kotlinie Kłodzkiej zapewniła sobie rekordową kwotę dotacji. Władza przeznaczyła fundusze na inwestycje. Największe wydatki stanowi przebudowywanie ulic. Bieżący rok przynosi uzdrowisku kolejne dotacje, zatem obszar inwestycji i remontów będzie się rozrastał. Ho, ho.
MAUZOLEUM
Burmistrz Kłodzka Michał Piszko deklaruje, że mauzoleum rodziny Ernstów, położone w sąsiedztwie byłej nieruchomości słynnego na Ziemi Kłodzkiej architekta – niebawem przejdzie zmiany. Andreas Ernst był aktywny zawodowo przez ostatnie dziesięciolecia XIX i pierwsze XX stulecia. Jako mistrz budowlany, zarazem architekt wzniósł w Kłodzku i Polanicy-Zdroju kilkanaście wyróżniających się budowli. Zapomniane mauzoleum rodziny Ernstów uległo zniszczeniu. Kłodzczanin Bartłomiej Terlecki, pasjonat historii, od lat zabiega o to, by przywrócić miejscu dawną świetność i oddać zasłużonemu architektowi hołd. Wygląda, że wreszcie mu się udało. Bez komentarza.
KOREKTA
Musiał ulec korekcie termin sfinalizowania robót i powrotu uczniów do szkoły „Edukator” w Polanicy-Zdroju. Wszystko w związku z kłopotem nabycia niektórych materiałów budowlanych, co wpływa na spowolnienie prac termomodernizacyjnych. Rok szkolny uczniowie rozpoczną w budynku byłego gimnazjum. Burmistrz liczy, że uczniowie do modernizowanej placówki powrócą wraz z nowym rokiem kalendarzowym. O lala!
ODPADY
Bystrzyca Kłodzka niebawem wprowadzi nowatorskie rozwiązanie, które poprawić ma skuteczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W wielu miejscach ustawione zostaną tzw. inteligentne gniazda kontrolujące ilość i zawartość odstawianych pozostałości przez mieszkańców. Proekologiczne przedsięwzięcie, nad którym pracuje Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kł. będzie kosztować ok. 5,4 mln zł. Fiu, fiu.
ROZBUDOWA
Polanica-Zdrój nosi się z zamiarem poszerzenia terenów parkowych o obszar leśny w sąsiedztwie szpitala oraz nieco niżej położony, a powyżej Parku Szachowego. Niedawno rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie tej części Polanicy-Zdroju – był adresowany do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W oparciu o zwycięski projekt, miasto jest na etapie ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawców projektów technicznych. Bez komentarza.

Wydania: