Wiersze

Autor: 
Lilla Grabowska-Kaleta

*Niestety – stety
Pasteur –
pasteryzował przetwory,
zachowując smak.
Procesy chemiczne i fizyczne
(nielubione przedmioty)
zamykają słoiki.
Kuchnia obszarem logiki twórczości,
doznań organoleptycznych...
W jedzeniu uczestniczą zmysły,
włączając otoczenie, wino,
towarzystwo, dialog, muzykę...
Tworzą „swego rodzaju intymność”
Zaczyna brzmieć trochę erotycznie...
Spożywając w odpowiedni sposób –
można przeżyć wiele
„orgazmów” mentalnych.
*
Będzie pięknie

Załóż wygodne buty rajdowe.
Masz do przejścia całe  życie...
Otwórz serce –
wyjdź na przeciw przyszłości,
to mgnienie we Wszechświecie.
Następny krok, obawy,
zmęczenie – radość,
samotność pośród ludzi.
nowa wiedza, doświadczenia,
kolejne przebudzenia...
*
Nadzieja

Ziemia w koło Słońca –
żyzna karmicielka,
tancerka Drogi Mlecznej –
przez nieskończoność.
Wzburzona falami mórz,
wiatrami nieprzebytych
gór, dolin...
 Urodzajna Ziemio Mojego serca.
Płaczesz we Mnie
z bólu zadanego –
przez ludzkość...
Wiatr rozsieje ziarna,
w umęczoną skorupę.
Słońce ogrzeje nowe ziarna.
Księżycowa noc złotem
gwiazd zabłyśnie.
Zabarwi ziemia kwieciem....
Czas ma Czas
Czas podaje  rękę
w chwili narodzin.
Czyni ciebie najbogatszym
na świecie –
pokazuje raj.
Mamy wybór –
Timszel.
Wierzymy w niewidzialne –
niszczymy widzialne –
Wszechświat.

Wydania: