Dr hab. Maciej Szymczyk - dyr. Muzeum Papiernictwa

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA