Inf. nadkom. W. Martuszewska

W katalogu tym znajdują się artykuły opublikowane przez wskazanego autora w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej BRAMA