03a.jpg

W poniedziałek 6 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, którą otworzył radny Czesław Kręcichwost.
Rada wybrała prezydium w składzie:
Zbigniew Łopusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,
Małgorzata Kanecka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,
Robert Duma – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,
oraz
Zarząd Powiatu Kłodzkiego w składzie:
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Starosta Powiatu Kłodzkiego,

NASZE REKLAMY: zamieszczamy w dziale: OGŁOSZENIA. Prosimy tam zajrzeć/kliknąć: (pasek środkowy to: *Plebiscyty, *Ciekawostki historyczne, *Bieżące informacje i +Ogłoszenia!!!)..

To kolejny numer naszego rocznika – już XV. A w nim ciekawe artykuły dotyczące historii, kultury, turystyki i literatury Ziemi Kłodzkiej.
A oto spis treści:
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń – RAZY DWA Jest taki teatr w Bystrzycy Kłodzkiej
Janusz Laska – Kłodzkie Lekcje Śpiewania
Witold Kozakowski – Zawracanie gitary – czyli krótka historia długiej tradycji. Recz o Kłodzkim Festiwalu GITARIADA
Marek Gałowski – Wodospad Wilczki w Międzygórzu