Ostatnie pożegnanie Grażyny Redmerskiej

Ostatnie pożegnanie Grażyny Redmerskiej

Ostatnie pożegnanie
W poniedziałek, 5 lutego 2024 roku pożegnaliśmy z wielkim żalem Grażynę Redmerską – wieloletnią redaktor naczelną „Nieregularnika Polanickiego”, zasłużoną działaczkę Towarzystwa Miłośników Polanicy, Honorowego Obywatela Polanicy-Zdroju.
Pochowana została na Cmentarzu Komunalnym w Polanicy-Zdroju. W Jej ostatniej drodze towarzyszyli: Rodzina, Przyjaciele, dawni Sąsiedzi, Członkowie TMP, a mowy pożegnalne wygłosili: pani wiceburmistrz Agata Winnicka oraz prezes TMP Edward Wojciechowski.
Spoczywaj w pokoju Grażynko!
Redakcja „Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej – BRAMA”