XV Almanach Ziemi Kłodzkiej

XV Almanach Ziemi Kłodzkiej

To kolejny numer naszego rocznika – już XV. A w nim ciekawe artykuły dotyczące historii, kultury, turystyki i literatury Ziemi Kłodzkiej.
A oto spis treści:
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń – RAZY DWA Jest taki teatr w Bystrzycy Kłodzkiej
Janusz Laska – Kłodzkie Lekcje Śpiewania
Witold Kozakowski – Zawracanie gitary – czyli krótka historia długiej tradycji. Recz o Kłodzkim Festiwalu GITARIADA
Marek Gałowski – Wodospad Wilczki w Międzygórzu
Danuta Chmielarz – Historia w kroniki wpisana. 50-lecie nadania Szczytnej praw miejskich
Irena Klimaszewska – Ciekawostki edytorskie sprzed lat… Bożonarodzeniowe kartki pocztowe z 1948 r. i ich autorka Maria Lidia Ossowska-Miksz (1911-2004)
Teresa Bazała – Krótka historia drukarstwa i poligrafii w Nowej Rudzie
Mietek Kowalcze – W rocznicę 660 lat od śmierci Arnošta z Pardubic
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń – Śladami dawnych, już nieistniejących, kościołów w Kłodzku
Włodzimierz Delekta (tłumaczenie), Krystyna Oniszczuk-Awiżeń (redakcja, wstęp) – Przyczynek do dziejów militarnych Kłodzka czyli jedno z dzieł Josepha Köglera w wersji polskiej
Kornel Drążkiewicz – Z Łodzi do Kłodzka – pracownicy przymusowi fabryki AEG w Latach 1944-1945. Historia pełna kontrastów
Bartłomiej Terlecki – Olimpijczyk, bankier, zakonnik – rzecz o Leonie Birkholzu
Monika Maciejczyk – Treny polskie – z cyklu „W Kraju Starych Ludzi”
Mirek Awiżeń – Zagubiony w czaso-myśli-przestrzeni…
Piotr Stankiewicz – Fraszki Piotra
Lilla Grabowska-Kaleta – Moje wiersze
A na sam już koniec dla zainteresowanych kalendarz na 2024 rok.