III Cykl Zawodów na rowerach górskich MTB o Puchar Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
inf. Lucjan Morajda

Runda I – Góra Parkowa 2010.
1. Cel zawodów:
- popularyzacja jazdy na rowerach górskich i turystyki górskiej jako czynnej formy wypoczynku,
- promocja szlaków i tras rowerowych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka,
- zachęcenie mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka do turystyki rowerowej i umożliwienie sprawdzenia możliwości kondycyjnych swoich organizmów,
- zdobywanie punktów w III cyklu zawodów na rowerach górskich MTB o „Puchar Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej”.
2. Organizatorzy:
- Gmina Bystrzyca Kłodzka
- Bystrzyckie Koło Cyklistów przy O/PTTK w Międzygórzu,
3. Termin i miejsce:
Wyścig odbędzie się 01.05.2010r. (sobota) o godz. 15.00 na pętli wokół Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej.
Start i meta będą znajdowały się przy wejściu na basen kąpielowy w Bystrzycy Kłodzkiej.
4. Zasady rozgrywania zawodów:
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem z podziałem na następujące kategorie wiekowe i dystanse:
Kobiety
– dystans: 3 okrążenia x 2800 m:
I – Open Kobiet
II – 16-29 lat
(rok ur. 1994 - 1979)
III– 30 lat i więcej
(rok ur. 1980 i starsze)
Mężczyźni
– dystans: 5 okrążeń x 2800 m:
I – Open Mężczyzn
II - 16- 19 lat
(rok ur. 1994-1991)
III- 20 - 29 lat
(rok ur. 1990 – 1981)
IV 30 - 39 lat
(rok ur.1980 – 1971)
V 40 - 49 lat
(rok ur. 1970- 1961)
VI 50 – 59 lat
(rok ur. 1960- 1951)
VII 60 lat i starsi
(rok ur. 1950 i starsi)
5. Program:
- godz. 13.30 – 14.30
– przyjmowanie zgłoszeń
i wydawanie numerów startowych,
- godz. 14.50
– oficjalne otwarcie zawodów.
- godz. 15.00
– start zawodników.
- godz. 17.30 wręczanie dyplomów i nagród, oficjalne zakończenie wyścigu – taras na basenie kąpielowym w Bystrzycy Kłodzkiej.
6. Uczestnictwo:
W zawodach mogą wziąć udział osoby, które uiszczą opłatę startową w kwocie 10 zł -młodzież (szkoły gimnazjalne), pozostali 15 zł oraz przedłożą zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach lub licencję zawodniczą PZKol.
Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW. Wszyscy zawodnicy muszą startować w kaskach ochronnych.
7 .Nagrody:
Za I miejsce w klasyfikacji Open kobiet i Open mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych zostaną wręczone puchary, za miejsca I-III dyplomy w kategoriach.
Wszystkie osoby, które ukończą wyścig otrzymają pamiątkowe medale.
Puchary w klasyfikacji Open i kategoriach mogą się dublować.

Wydania: