Z wizytą u Frankensteina ... - 2

Autor: 
Ania Kurtasz
Foto: 
Marcin Balewski
ania.jpg

Jednym z zabytków Ząbkowic Śląskich jest zamek – dziś już właściwie jego ruiny. Chociaż jestem w tym mieście częstym gościem, ten akurat obiekt miałam okazję zobaczyć po raz pierwszy dopiero latem ubiegłego roku.
Za budowniczego zamku z wieku XIV uważa się księcia Bernarda Świdnickiego. Ta gotycka warownia obronna została jednak zniszczona i w wieku XVI powstał na jej miejscu zamek renesansowy, którego budowniczym był Benedykt Rejt. Nowa rezydencja zawierała w sobie pozostałości średniowiecznej – wybrzuszenie na południowej ścianie stanowi linię murów dawnej gotyckiej budowli. Kolejne lata przyniosły temu obiektowi oblężenia, szturmy,
a w efekcie zniszczenie i opuszczenie. Pożar pod koniec XVIII wieku dopełnił dzieła zniszczenia. W okresie międzywojennym działało tam jeszcze muzeum regionalne i schronisko turystyczne, dziś jednak podziwiać można wyłącznie jego ruiny.

Wydania: