Absolutorium udzielone

Autor: 
inf. Marta Zilbert
absolut.jpg

Rada Powiatu Kłodzkiego podczas ostatniej przed wakacjami sesji, która odbyła się 30 czerwca br., 25 głosami „za”, 4 „wstrzymujących się” a przy tym bez głosów sprzeciwu, udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2010. Radni podjęli decyzję po zapoznaniu się z rozliczeniem finansowym i wysłuchaniu sprawozdania z działalności. – Otrzymanie absolutorium to z jednej strony docenienie pracy poprzedniego Zarządu, z którego dwóch członków jest także w Zarządzie obecnym (Krzysztof Baldy i Maciej Awiżeń, dop. red) – mówi starosta Maciej Awiżeń – a z drugiej strony świadczy to o kredycie zaufania od radnych na kolejne lata. Taki stosunek głosów wskazuje na możliwość merytorycznej współpracy z opozycją w przyszłości dla dobra powiatu i jego mieszkańców – dodaje starosta kłodzki. Absolutorium jest wyrażeniem przez organ kolegialny (w tym wypadku Radę Powiatu), pozytywnej oceny działalności finansowej organu wykonawczego (w tym wypadku Zarządu Powiatu) i jest jedną z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. Po wyniku głosowania widać, że powiat zmierza w dobrym kierunku.

Wydania: