Echa IX sesji RM w Kłodzku - c.d.

Autor: 
Magda Duszyńska

Tym razem skomasowane pytania i problemy poruszane przez radnych kłodzkich, bo było ich sporo...
Radna Włodarczyk: dlaczego obniża się wartość działek do sprzedaży (obszar Kukułki)- odp. to działki nieuzbrojone, brak twardych dróg, małe zainteresowanie, ogłoszono 3.przetarg. Radny Wójcik: czy zakupiono nowy samochód? Nie. To nie będzie nowe auto. Radny Żabski: dlaczego sprawozdanie finansowe sporządzone jest w groszach a nie w zł i gr? odp. tak jest skonstruowany program. Radny Wójcik pyta: o dotyczące zwrotu wydatki niewygaszające, jakie zadania wypadły? jakie są spodziewane dochody? Jaki jest kształt wydatków i finansów przy kredycie na 22 mln zł? (dopłacamy do bieżących wydatków dużą kwotę). Czy z kredytu finansowane są wyd. bieżące? Jak jest różnica w dochodach za czynsze. Twierdza jest pod nadzorem ZAMG - na co idą dochody z tego tytułu - odp: na Twierdzę. Kanał Młynówka - czy będą tu zlecone roboty dodatkowe? Czy zasadnym jest wypowiedzenie umowy p. Pomachaczi, od pół roku nic się tu nie dzieje, określone straty ok.10 tys. zł, dwie ekologiczne elektrownie dawały 500 megawat energii... - odp. P. Pomachaczi nie dotrzymał warunków umowy, czeka na wyrok II instancji o oddanie pomieszczenia. Budowa k. Młynówki idzie swym torem -poprawiamy warunki zalewowe, są pozwolenia budowlane, pozwolenie wodne dotyczy tylko kładki... Burmistrz Szpytma dodaje: biała energia jest super - ale dwie osoby o tym decydują, nie może tak być. Odp. pani Skarbnik: - dot. zadań m. in.: zwrot KOG z Młynówki, plany archiwalne Twierdzy, podświetlenie zabytków, cmentarz, studio uwarunkowań projekty zmian dot. Owczej Góry. Czynsze - podwyższone od 1.05.11 r., bo zyski mniejsze od wydatków. Odnośnie kredytu - bierzemy na wkład własny potrzebny do unijnych dotacji. Odn. śr. niewygasających, nie zrealizowanych zadań: nie wykonane zadania ustalone w grudniu 2009 r. na 2.086 mln zł, wprowadzone na początku 2010 r. Trudno w skrócie oddać dłuższą dyskusję radnych Włodarzyk, Żabskiego, który pytał też czy 70 mln zł to obecne zadłużenie miasta - z panią Skarbnik, która twierdziła, że nie przeszacowano wydatków... Dochody ze sprzedaży mienia były niższe więc ograniczono wydatki /.../, a dodatki mieszkaniowe realizowano zgodnie z wnioskami; mamy 10 kredytów z oproc. 0,5-1,0%, w skali roku 6,2%... Radny Wójcik pyt. o 8 mln zł różnicy (pl. dochód 84 mln zł, osiągnięty 76 mln zł), czy możliwe, że wyd. bieżące finansujemy ze zwrotów unijnych? Burmistrz Szpytma: od 2011 r. tak nie może być - struktura uległa zmianie. Trzeba żyć z tego co się ma, nie na wyrost, zmiany są dobre, tylko czasu za mało... Radna Włodarczyk: jaką sumę wydatkowano na ogrzewanie budynku i pensje pracowników (dot. byłego internatu - ul. Łukasińskiego gdzie płacą za czynsz 1.50zł/m2), ile i gdzie rozliczono ? Jak się ma ten wydatek do wszystkich 27 tys. mieszkańców i groszowych dopłat z OPS-u? Koszty 64.941,22 zł, nadzór 3.173,22 zł, w sumie ok. 68 tys zł. odp. jest w sprawozdaniach. Radny Wójcik: jak finansowany jest basen? - Część finansowana z dochodów, poprzez wykup wierzytelności, ponad 17 mln zł w ratach bank spłaca do 2016 r. Radna Żytyńska pyt. czy oświetlenie uliczne będzie przyciemnione? Tak, o 30%, rocznie płacimy ponad milion zł za energię, ulice są prześwietlone w pewnych rejonach. Radny Wójcik: 5 razy odnotowano brak światła, trzeba spr. na czym polega sterowanie strumieniem światła w żarówce sodowej, sprawdzić urządzenia i nowe układy - jest ich sporo; w parku Strażackim ławki żeliwne zamontowane po skosie długo nie wytrzymają, trzeba spr. warunki techn. Radny Kwas: 10 lat istnienia Stowarzyszenia „Sprawni Razem” - klubu uczniowskiego dużym wyzwaniem, jego członkowie godnie reprezentują Kłodzko a codzienna praca daje wymierne efekty. Apel do władz o subwencje a nie konkursy, o zwiększenie środków na to Stowarzyszenie - podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy im pomagają. Podobne podziękowania składała radna Ludwin za pomoc przy organizacji Dnia Dziecka i innych imprez dla osób niepełnosprawnych. Radny Żabski pyt. do Sekretarza Urzędu p. Marcina Nowakowskiego: o obieg dokumentów - jest kilka obiegów; zakres umowy na tereny zielone (koszenie traw) - wg umowy w parkach, przy ulicach do UM; odn. cmentarza umowa trwa do 08.2012 r; czy w stosunku do pracowników UM odnotowuje się działania prokuratorskie? Odp. istnieje informacja o niekaralności... Odn. ruchu drogowego w Rynku, działającej wolnej „amerykanki” - parking przy ul. Z. Stryjeńskiej rozwiąże problemy. Jakie są wnioski kontroli RIO? - kontrola trwa do 1.07.br., sesja odbyła się 30.06.br. Radny Wnuk w im. mieszkańców ul. B. Getta 25 przypominał o obiecanej lampie ulicznej - nie jest ujęta w budżecie 2011- długa procedura i koszt; auta źle parkowane niszczą zieleń w rejonie Giełdy, ul. Okrzei, oś. Kruczkowskiego - Służby reagują mandatami... Radny Ferenc: trzeba nagłośnić poprzez posłów problemy osób niepełnosprawnych.
* Inwazja BARSZCZU Sosnowskiego rozplenia się niebiezpiecznie - rejon mostu kolejowego, „wyspa” k. wodospadu (teren pod nadzorem Rejonu Dróg Wodnych - zgłosić Ochronie Środowiska.
* 4- języcznym oznakowaniem objęto już niektóre zabytki - to realizacja kolejnego projektu, turystyczne linie czeka podobna procedura.
* Mamy dwie nowe ulice w Kłodzku - ul. Cyprysową i Szczęśliwą.
* Uwaga w Aptece Królewskiej - ul. Wojska Polskiego stoi pojemnik na zużyte leki.
* Basen - 29.06.br. odwiedziło 198 użytkowników. Generuje 23. etaty dla osób z zewnątrz.
* Kolorowa fontanna dostępna dla zwiedzających. Natomiast na obiekcie pijalni stwierdzono w dniu oddania podpalenie lub spięcie - dochodzenie w toku, straty spore.

Wydania: