Powiat sprzyja artystom

Autor: 
inf. Marta Zilbert
SPRZYMIERZONYCH.jpg

8 lipca br. Powiat Kłodzki podpisał umowę z Fundacją Inicjatyw Niezależnych z Dusznik-Zdroju dotyczącą użyczenia do 29 sierpnia 2011 r. budynku dawnego szpitala w Dusznikach przy ul. Sprzymierzonych 11.
Dusznicka fundacja zorganizuje w tym miejscu Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Wszelkie Przejawy Artyzmu”. Główne działania festiwalowe odbędą się w dniach 13-20 sierpnia, a przez pozostały czas młodzi artyści będą tworzyć i przygotowywać się do działań artystycznych. Jak można przeczytać na stronie internetowej FIN: „Wszelkie Przejawy Artyzmu to święto wszystkich dziedzin sztuki, a jednym z jego celów jest ukazanie wzajemnego ich wpływu na siebie i przenikania. Obraz, dźwięk czy słowo, nawet jeśli nie bezpośrednio połączone (jak na przykład w filmie), są od siebie zależne – czerpią z siebie nawzajem bez ograniczeń. Chcemy, aby uczestnicy festiwalu – zarówno artyści jak i widzowie – skorzystali właśnie z tej różnorodności (…)”. W ramach festiwalu odbędą się warsztaty, wystawy, pokazy, koncerty i prezentacje. Pełny program festiwalu dostępny jest na stronie www.wpa.org.pl.
Po restrukturyzacji ZOZ i likwidacji oddziałów szpitalnych w Dusznikach w budynku przy ul. Sprzymierzonych 11 funkcjonował Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (do 2008 roku). Od tego czasu budynek jest przeznaczony do sprzedaży i wciąż czeka na nabywcę. Kolejny przetarg odbędzie się 19 sierpnia br., a udostępnienie budynku artystom ma pokazać całe spektrum możliwości, które ta ciekawa przestrzeń ma do zaoferowania.

Wydania: