Z sesji RM w Szczytnej

Autor: 
D. Chmielarz

Przestępczość jest, ale panujemy nad sytuacją. - Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej zapoznali się radni z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju w 2010 r. Wynika z niej, że w minionym roku odnotowano na tym terenie 160 wydarzeń; były to przestępstwa rozbójnicze, kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdów, bójki i pobicia, uszkodzenie ciała oraz mienia. W zdarzeniach tych udział trzech gmin przedstawia się następująco: Polanica- Zdrój-52%, Szczytna-25%, Duszniki- Zdrój-23%. Na ogólą liczbę 487 ujawnionych wszystkich przestępstw i wszczętych postępowań przygotowawczych, ustalono 367 sprawców tych przestępstw, na gorącym uczynku zatrzymano 128 sprawców; 74 to sprawcy przestępstw kryminalnych, 54- nietrzeźwi kierowcy. Wzrosła w 2010 r. przestępczość nieletnich- odnotowano 82 czyny karalne popełnione przez nich. Byli wśród nich tzw. wielokrotni młodciani przestępcy, a w li-czbie 36 nieletnich sprawców 7 to sprawcy przestępstw narkotykowych. W związku z natężeniem ruchu wzrosło zagrożenie zdarzeniami drogowymi- w minionym roku odnotowano 10 wypadków drogowych, były 2 ofiary śmiertelne, 240 kolizje drogowe. Systematyczna i planowa praca wszystkich policjantów Komisariatu Policji w Polanicy- Zdroju skutkowała w utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu w ściganiu przestępców ukrywających się przed Policją, Prokuraturą i Sądem. Uzyskano najlepszy wynik w powiecie.
Radni Szczytnej zgłosili Komendantowi swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, prosząc o wzmożoną uwagę i kontrole w określonych miejscach.
Absolutorium z gratulacjami i oklaskami
Przystępując do sprawozdania finansowego za rok 2010, posłużył się burmistrz Marek Szpanier, jak zwykle od paru lat, prezentacją multimedialną. Najpierw były słupki, pokazujące ile na co wydano, wskazujące wysokość dochodów, wydatków inwestycyjnych, bieżących i innych danych dotyczących budżetu, potem prezentacja fotograficzna zmian- było- jest.Taka forma w przypadku miasta i gminy Szczytna najbardziej przemawia do wyobraźni, która bez dowodów chyba nie dałaby sobie rady w ogarnięciu tego, czego w ostatnich latach byliśmy wszyscy świadkami. A podsumowując wystąpienie, Burmistrz stwierdził: Nie jestem łatwym szefem, ciągle mam nowe pomysły, które trzeba realizować. W swojej prezentacji starałem się pokazać to, co było najważniejsze, co wymagało najwięcej starań i nakładów. To wszystko to osiągnięcie wielu osób, pomoc wielu instytucji, organizacji, osób. Największe słowa podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom, za zainteresowanie, pomoc, dbanie o to, co mamy.
Na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej RM, sprawozdania z wykonania budżetu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 zostało Burmistrzowi przez RM udzielone.
Inne
-W minionym roku szolnym Szkołę Podstawową im. Orła Białego ukończyło 47 uczniów, absolwentką z najwyższą średnią jest Sandra Olbrych- 5,91 ( nagroda Burmistrza). Wśród 64 absolwentów Gimnazjum na nagrodę Burmistrza zasłużyły: Kinga Kudłacik- śr. 5,86 i Agnieszka Faber za osiągnięcia sportowe.
-Od nowego roku szkolnego uczniów dowozić do szkół będzie firma prywatna, pojazdy gminne zostaną sprzedane; pozwoli to gminie zaoszczędzić 50% dotychczasowych kosztów przeznaczanych na ten cel.
-Trwają prace przy, i na drogach powiatowych, droga do Batorowa będzie łatana najprawdopodobniej w lipcu.
-Zakończyły się wybory sołtysów; ostatnie miały miejsce w Słoszowie- sołtysem została ponownie Teresa Gąbka.

Wydania: