ZUS ostrzega przed oszustami!

Autor: 
Iwona Kowalska - Rzecznik Prasowy ZUS

Informujemy, że na terenie naszego Oddziału pojawiły się osoby, które odwiedzają w domach naszych świadczeniobiorców, osoby starsze: emerytów i rencistów. Osoby te podają się za pracowników ZUS i proszą o podanie danych identyfikacyjnych typu imię i nazwisko, numer pesel, numer przyznanego przez ZUS świadczenia np. numer emerytury i konta bankowego, na które wysyłane są przelewy z ZUS. Prawdopodobnie dane te są wykorzystywane do prób wyłudzenia z ZUS emerytur i rent osób, które odwiedzają fałszywi inspektorzy ZUS.
Informujemy, że pracownicy ZUS
w żadnym wypadku nie odwiedzają w domach naszych ubezpieczonych i w żadnym wypadku nie żądają podania jakichkolwiek danych. Nikt nie jest przez ZUS upoważniony do takich wizyt i żądania ujawnienia numeru konta czy numeru emerytury.
Prosimy o szczególna ostrożność, nie podawanie żadnych informacji i zgłaszanie takich przypadków na policję lub do ZUS. Więcej informacji 71 3606 245 sekretariat ZUS we Wrocławiu

Wydania: