ZSP w Kłodzku przeciw przemocy w "Nota bene"

Autor: 
inf. ZSP
nota2.jpg

W dniu 16.12. 2014 r. o 17.00 w kawiarni „Nota bene” w KCKRiS w Kłodzku przy pl. Jagiełły 1 odbyło się podsumowanie projektu „Młodzież przeciw przemocy”, zrealizowanego przez Zespół Placówek Socjoterapeutycznych we współpracy z Fundacją „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku, a finansowanego w ramach rządowego programu na lata 2014-2015 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w okresie od 10.11. do 31.12.2014 r.
W programie organizatorzy przewidzieli przedstawienie teatralne pt. „Herody”, wystawę prac wychowanków oraz degustację potraw przygotowanych podczas realizacji tego projektu.
W kawiarnianej sali tłumnie stawili się zaproszeni goście witani przez szpaler Oddziału Kłodzkiego Związku Strzeleckiego, którego trzon stanowią wychowankowie ZPS pod dowództwem komendanta kłodzkich strzelców, Mariusza Pochylskiego – na co dzień wychowawcy ZPS. Wśród gości byli: starosta Powiatu Kłodzkiego, Maciej Awiżeń, burmistrz Miasta Kłodzka, Michał Piszko, przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku, Tomasz Żabski, przewodniczący Rady Gminy Kłodzko, Zbigniew Tur, dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku, Jacek Marcelewicz, dowódca 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej, ppłk Artur Dziaduła, radni miejscy, m.in. Damian Ślak, Wojciech Łyszkiewicz, Aneta Łosiewicz, dyrektor OPS w Kłodzku, Jolanta Leszko, dyrektorzy i wicedyrektorzy kłodzkich szkół, m.in. Iwona Banyś z ZSI, Wiesława Górska z SP 6, Bolesław Majerowicz z KSP, Agnieszka Gródecka i Zbigniew Czyszczoń z ZSA oraz przedstawiciele z innych szkół i instytucji, np. Straży Granicznej w Kłodzku czy Urzędu Gminy Wiejskiej w Kłodzku. Szczególnie ciepło zostali powitani przyjaciele ZPS, z którymi placówka współpracuje od lat: podopieczni DPS w Podzamku, Franciszek Piszczek – prezes Towarzystwa Miłośników Krosnowic, Arkadiusz Pacan z firmy „Elbi plus” oraz dr Jolanta Pszeniczna. Bardzo miło było również gościć przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, m.in. Kłodzkiego Komitetu Obywatelskiego, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – koło kłodzkie, Stowarzyszenia „Fundus Glacensis”, Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i zespół „Rusałki” z Polanicy Zdroju. Imprezę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele mediów: TV kłodzkiej, „Bramy” i „Euroregio Glacensis”.
Spotkanie prowadziła dyrektor ZPS w Kłodzku, Dorota Krężlewicz-Skrobot, która serdecznie powitała zaproszonych gości i przeprosiła za małe opóźnienie wynikłe z faktu, iż organizatorzy czekali na pana Burmistrza, a że w ostatnich latach nie było takiej nieoficjalnej imprezy, na której byliby obecni razem Starosta kłodzki i Burmistrz Kłodzka, warto na to czekać. Zresztą ten historyczny fakt uwiecznili na zdjęciach liczni fotoreporterzy, robiąc później obu panom wspólne zdjęcie pod choinką. Następnie wszyscy zgromadzeni świetnie się bawili, oglądając przedstawienie pt. „Herody”, przerywając występ hucznymi brawami lub gromkim śmiechem i śpiewając razem z aktorami polskie kolędy. Najbardziej ucieszyła widownię scena, w której Diabły wraz ze Śmiercią chciały porwać do piekła pana Zbigniewa Tura, ale w ostatniej chwili wyratowały go od tego Anioły, choć pan Tur po spektaklu opowiadał, że już czuł śmiercionośną kosę na swojej szyi. Po przedstawieniu pani Skrobot opowiedziała zebranym o projekcie i jego realizacji. Podkreśliła, iż niemożliwe jest w miesiąc nauczyć młodzież zachowań antyprzemocowych, ponieważ jest to proces, a realizacja projektu świetnie wkomponowuje się w cykl działań profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówkę na co dzień. Głównym celem programu było uwrażliwienie młodzieży i społeczności lokalnej na problem przemocy i zorganizowanie kampanii informacyjnej o tym i możliwościach uzyskania pomocy na naszym terenie.
W tym celu zorganizowano cykl warsztatów psychologicznych, artystycznych i kulinarnych, podczas których nasi wychowankowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami, zastąpić agresję emocjami pozytywnymi i udowodnić, że – mimo iż SA w MOS-ie, zasługują na szacunek. Warsztaty psychologiczne posłużyły do opracowania antyprzemocowego plakatu i ulotki, warsztaty plastyczne nauczyły cierpliwości, kunsztu i nowych technik, warsztaty teatralne dały możliwość pełnego wyrażania wszystkich emocji, a kulinarne nauczyły, że przygotować coś dla kogoś sprawia większą przyjemność niż brać od innych.
Dyrektor ZPS wręczyła w tym momencie podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu: Damianowi Ślakowi – prezesowi Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku - za użyczenie osobowości prawnej i wszelką pomoc, Agnieszce Boczkowskiej i Arturowi Prottungowi – trenerom i doradcom DPKD oraz kierownictwu nowej Fundacji Aktywnego Rozwoju - za autorskie opracowanie projektu, Agnieszce Krzywdzie – psychologowi ZPS – za przeprowadzenie warsztatów psychologicznych, Joannie Mazurkiewicz – logopedzie ZPS – za przeprowadzenie warsztatów teatralnych, Joannie Nowakowskiej artystce – plastykowi z Polanicy Zdroju– za przeprowadzenie warsztatów plastycznych, a Arturowi Szczytowskiemu – prezesowi Koła Gospodyń Wiejskich z Ołdrzychowic i głównemu soliście zespołu ludowego „Jaskier” – za przeprowadzenie warsztatów kulinarnych. Na koniec zostało wręczone podziękowanie specjalne dla starosty, Macieja Awiżenia za pokrycie wkładu własnego fundacji w wysokości 1000 zł. Wreszcie wszyscy goście, wychowankowie ZPS i ich opiekunowie zostali zaproszeni do oglądania wystawy, degustacji przygotowanych podczas warsztatów potraw i wpisywania się do księgi pamiątkowej imprezy. Teraz już odbywały się kuluarowe rozmowy, smakowanie śledzików, zupy gulaszowej, koreczków, sałatek, ciast i innych rarytasów oraz podziwianie majstersztykowo wykonanych ozdób świątecznych, na kupno których zbierała się coraz większa grupa chętnych. Impreza niewątpliwie się udała, co potwierdzają wpisy do księgi pamiątkowej. Oto niektóre z nich: „To wspaniałe: i spektakl, i ozdoby, i plakaty, i WY!”, „Podziękowania za miły wieczór spędzony w gronie przyjaciół i znajomych, połączony z pożytecznym tematem społeczno-młodzieżowym.”, „Piękna inicjatywa, wspaniałe spotkanie pełne wrażeń duchowych oraz kulinarnych.”
Podsumowując wypadałoby sparafrazować Gombrowicza: „Koniec i bomba, a kto nie był, ten….”

Wydania: